2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Små endringer

September 8, 2018 | 10:48 am

Tradisjon tro blir endringer for neste års Finnmarksløp varslet om i forkant av påmeldingsstart. For FL-2019 er det kun små endringer.

Finnmarksløpet logo tag with husky dog

FL-junior
Vi tar det enkleste først. Juniorklassen kjøres uforandret fra 2018. Også startkontingenten på 3 000 kr opprettholdes. Les mer om juniorklassen her.

FL-500
Denne klassen ble endret ganske mye før FL-2018. Blant annet med to nye sjekkpunkt og en forlengelse til 567 km. Det kan bli små endringer på løypa for 2019, dette vil vi eventuelt komme tilbake til senere.
Fra 2019 blir det en regelendring for sjekkpunkt Jotka 1. Det blir nå tillatt med én depotsekk på maksimalt 20 kg for deltakere i FL-500 på Jotka 1. Sekken kan også benyttes på Jotka 2.
Det blir ikke showløp for deltakere i FL-500 i 2019.
Startkontigenten økes fra 6 000 til 7 000 NOK.
Les mer om FL-500/FL-1200 her. Regelverket oppdateres i perioden fra 8. september til 15. september.

FL-1200
Det gjøres ingen regelendringer for FL-1200. Mindre justeringer på traséen kan blir lagt inn, men i hovedtrekk er alt som i 2018.
Startkontingenten økes fra 12 000 til 14 000 NOK.
Les mer om FL-500/FL-1200 her. Regelverket oppdateres i perioden fra 8. september til 15. september.

Halm og høy
Endringer som ble gjort før FL-2018 har medført at mer av hvilen blir tatt på sporet. Flere har brukt halm som underlag for hundene også utenfor sjekkpunkt. Halm har lang nedbrytningstid og det ser ikke pent ut der halmen har vært brukt og ikke blitt fjernet. Fra 2019 forbys halm som underlag utenom sjekkpunkt. Høy tillates brukt på sporet, men kravet er høy som brukes på sporet også skal tas med inn til sjekkpunkt. Det tillates at høy som skal tas med ut på sporet medbringes i handlerbil.

Tidspunkter
FL-junior og FL-500 starter som i 2018. Det vil si lørdag i uke 10 kl. 13.00. Startdato blir 9. mars.
FL-1200 starter fredag 8. mars på kvelden. I 2018 startet vi kl. 19.00, i 2019 kan starten bli framskyndet med én time.
Premieutdeling for FL-1200 flyttes fra kl. 12.00 til kl. 18.00 lørdag uken etter start.

Påmeldingen åpnes lørdag 15. september kl. 18.00.