2024 (24)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Klart til påmelding

September 8, 2020 | 1:49 pm

15. september starter påmelding til Finnmarksløpet 2021. Her er noen sentrale punkter i forbindelse med neste års løp.

Korona
Som vi har skrevet i en tidligere artikkel: – Vi skal arrangere løp, men vi kan ikke forvente et løp helt som normalt. Finnmarksløpet må derfor ta forbehold om endringer med tanke på alt som innbefatter ansamlinger av folk. Hvor mange som kan være til stede på de ulike arenaene og arrangementene vil vi komme tilbake til.

Tilbakebetaling
Reglene for påmelding blir som tidligere med følgende tillegg. “Dersom klassen deltaker stiller til start i må avlyses/stoppes grunnet koronaviruset, vil 50% av startkontingenten tilbakebetales deltaker.”

Deltakere oppfordres også til å følge nøye med på situasjonen framover med tanke på karantener og tid for innreise til løpet.

Vil alltid forbedre
Sportslig komite har gjennom våren og sommeren jobbet med forbedringer ut fra tilbakemeldinger som har kommet fra deltakere under FL-2020. Vi går ikke inn i detaljer, men ønsker å presisere at vi er glad for at mange deltakere gjennom vårt evalueringssystem har gitt sine vurderinger og kommet med konstruktiv kritikk som gjør at vi kan forbedre neste års løp.

Regelendringer
Det er ingen store endringer for Finnmarksløpet 2021. Vi skal arrangere våre tre klasser og lengden for de ulike klassene blir omtrent som i 2020. Her er en liste over endringer besluttet i Sportslig komite.

  • Det er flere strekninger i våre løyper som kan bli forandret for å forbedre kvaliteten på løypa. Den største endringen er at vi ønsker å legge om strekningen fra Hillagurra i Tana kommune fram til sjekkpunkt Levajok 2 i FL-1200. Dersom snø- og isforholdene tillater det vil løypa hovedsakelig gå etter elv mellom Hillagurra og Levajok, ikke på fjellet slik det har blitt kjørt de siste årene.
    I tillegg blir det etter alt å dømme en del mindre endringer. De fleste for å kvalitetssikre sikkerheten for hunder og deltakere.
  • Løypa mellom Neiden 1 og Neiden 2 i FL-1200 snues. Rekkefølgen blir da Neiden 1 – Øvre Pasvik – Kirkenes – Neiden 2.
  • Det blir tillatt med bruk av én stav i FL-600 etter sjekkpunkt Jergul.
  • Tom tilhenger til slede blir tillatt byttet av/på når deltakere selv ønsker så lenge dette skjer på sjekkpunkt.
  • Starttidspunktet for FL-1200 flyttes fra kl. 19.00 til kl. 16.00.

Påmeldingsskjema blir aktivt fra tirsdag 15. september kl. 18.00.