2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Info om FL-2021

November 23, 2020 | 9:20 am

Her har vi samlet nyttig info til alle som lurer på hvordan Finnmarksløpet 2021 blir.

Det er veldig vanskelig å være sikker på noen som helst i disse dager. Vi har tidligere meddelt at vi gjør alt vi kan for å arrangere løpet, men at man må påregne at mye av det som skjer rundt Finnmarksløpet blir annerledes.
Det har nå gått noen måneder og vi vet litt mer, likevel er det viktig for oss å understreke at dette er en foreløpig plan. Her er en beskrivelse av hvordan vi tror Finnmarksløpet 2021 blir.

Konkurransen nesten som vanlig
Som vi tidligere har skrevet; selve konkurransen vil mest sannsynlig bli nesten uberørt av pandemien. Vi skal bruke de samme sjekkpunktene og vi skal kjøre i våre vanlige løyper.
På sjekkpunkter vil det selvsagt være smitteverntiltak og vi vil sørge for at ikke mange mennesker blir samlet for tett verken innen- eller utendørs.

Digitale møter og banketter, og alt forarbeid på ett sted
Det blir ikke en ordinær startbankett for FL-2021. Det blir mest sannsynlig en digital sammenkomst, noen annen løsning er vanskelig å se for seg. Vår hovedtanke er at deltakere, handlere og frivillige ikke skal samles før tidligst etter at klassene er avviklet. Kan man samles til en avslutningsbankett, er det i så fall fordi smittepresset er lavt og vi har mulighet til å være sikker på at smittevernregler overholdes.
Deltakere som kommer til Alta vil få et gitt klokkeslett der de skal møte ved Veidekkes lokaler i Energiveien på Skillemoen sør for Alta for registrering, depotinnlevering og pre race check av hunder. Her vil vi selvsagt sørge for at smittepress unngås.
Kjørermøter blir holdt via TEAMS.

Plass til mye publikum
Vi har plass til et enormt stort publikum – i cyberspace. NRK og iFinnmark vil sende mange timer tv fra Finnmarksløpet. Forhåpentligvis kan de og andre medier formidle spenningen, det vakre, drama, det arktiske og det magiske med Finnmarksløpet – dog gjennom skjermen.

Vi vil også lage en arena i Alta der det er plass til en del publikum i mange kohorter. I tillegg er løypa lang, det skal være mulig å ta turer ut med lunk på termosen og flagg i sekken.
Om det er anledning for publikum til å følge løpet på sjekkpunkter må vi komme tilbake til nærmere løpet, da også med info om hvert enkelt sjekkpunkt.

Ikke året for å oppdage Finnmark
Deltakere vil etter alt å dømme bli oppfordret til ikke å ha med flere handlere/hjelpere/venner enn høyst nødvendig. Dette er ikke året da man skal vise fram Finnmark, det kommer bedre tider.

Færre frivillige
Vi vil av opplagt årsak prøve å redusere antall frivillige i FL-2021. De frivillige vil bli delt inn i kohorter, noe som er ganske greit å gjennomføre i og med at de aller fleste tilhører utdanningsinstitusjoner.
Det er en stund igjen til kl. 16:00 den 12. mars 2021, Finnmarksløpet krysser alle fingre for at vi kan gjennomføre«The best non-covid 19 race ever».
Følg smittevernreglene og lykke til alle sammen.