2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Velkommen Kautokeino

January 22, 2018 | 10:17 am
 Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara og varaordfører i Kautokeino, Anders S. Buljo

VELKOMMEN TIL KAUTOKEINO: Fra venstre: Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara og varaordfører i Kautokeino, Anders S. Buljo ønsker Finnmarksløpet, her representert ved daglig leder Svanhild Pedersen, velkommen til Kautokeino.

Påmeldingen til Finnmarksløpet 2018 starter som vanlig 15. september. Tradisjon tro, vil endringer for løpet bli presentert i tidsrommet litt før påmeldingen åpner. Den mest markante endringen blir at Kautokeino dukker opp som sjekkpunkt for begge klasser.

Sist Kautokeino var sjekkpunkt under Finnmarksløpet var i 2002. Sportslig komité har jobbet mye med endringer på løypa for begge klasser. Vi vil ikke gå inn i detaljer før den totale endringsoversikten slippes, men dette er stikkord vi kan gi så langt:

–       Strekningen mellom Skoganvarre og Levajok utgår for begge klasser.
–       Starten for FL-1000 vil bli om kvelden fredag 9. mars.
–       Det vil bli betydelige endringer for første del av FL-1000 og store deler av FL-500 traseen.

 Báktehárji Idrettshall

SJEKKPUNKT: Báktehárji Idrettshall, sentralt i Kautokeino, blir sjekkpunkt. Foto: Google.

Finnmarksløpet har vært på første befaring i Kautokeino og har blitt møtt med stor velvilje og engasjement fra kommunen, som gjør det de kan for å tilrettelegge for Finnmarksløpet. Sjekkpunktet vil være på  Báktehárji Idrettshall, sentralt i Kautokeino. Traseen legges i samråd med reindriftsnæringen, som også er positive til at Finnmarksløpet kommer tilbake til bygda.

Fortsatt gjenstår en del avklaringer før vi kan gi mer detaljer rundt endringer for FL-2018, vi vil publisere disse på vår nettside så snart ting er klart.