2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Verdien av og for de frivillige

May 24, 2022 | 7:45 am

Her kan du lese om hovedfunnene i en ny undersøkelse om våre største muskler: De frivillige.
Det er spennende å finne ut hva som trigger så mange mennesker til å være en del av Finnmarksløpet den andre uken i mars, hvert år.

Fakta om undersøkelsen
Spørreundersøkelsen er utført av Brit Berntsen Reinsli ved Harding Invest as. Hun har gjennomført den i mars 2022 blant våre 600 frivillige som en del av Finnmarksløpets bærekraftsprosjekt.
Indikatorer er hentet fra ulike kilder nasjonalt og internasjonalt. Undersøkelsen er sendt ut på epost fire dager etter løpet. 203 respondenter (37% svarprosent).

Hovedfunn
Viktige faktorer for å delta som frivillig i Finnmarksløpet er å få et avbrekk fra hverdagen, være en del av fellesskapet og å bidra til liv og røre i lokalsamfunnet.
For den enkelte er verdien av Finnmarksløpet at man lærer noe nytt, får større nettverk, føler seg stolt av regionen og at det gjør Finnmark til et godt sted å bo.
Respondentene mener at Finnmarksløpet bidrar til økt etterspørsel etter lokale varer, at regionen blir mer attraktiv for innbyggere og tilreisende, optimisme og fremtidstro og til vekst og utvikling.
Finnmarksløpets ulemper for lokalsamfunnet, som forsøpling, køer, trafikkutfordringer og nedslitning av natur er ikke ansett som store.

Over 82% mener at Finnmarksløpet er profesjonelt, ambisiøst og inkluderende.
Hver frivillig jobber i snitt 10 timer om dagen i 8 dager. Dette gir en årlig verdi for Finnmarksløpet på omlag
16,8 millioner kroner eller 27 årsverk.

De frivillige bruke i snitt 1500 kr i løpet av tiden de jobber frivillig. Det betyr at de legger igjen 900.000 kroner i kjøp av lokale varer og tjenester.

Under har vi satt inn noen av grafene fra undersøkelsen.