2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

High score

May 24, 2019 | 6:56 am

Finnmarksløpet gjennomførte en brukerundersøkelse for alle deltakere etter 2019-løpet. Tilbakemeldingene er veldig gode.

Stort spann i Pasvik. Foto: Mikhail Pankov.

 

I etterkant av Finnmarksløpet ble det sendt ut en spørreundersøkelse for å få tilbakemelding på hva deltakere synes om årets løp. Vi ba om score og kommentarer til det aller meste. Fra påmelding, banketter, informasjon, til selve løpet med start, sjekkpunkter, løype, veterinærer og målgang m.m.

Deltakerne ble også bedt om å gi en totalscore fra 1-6 for løpet. Nesten 80 % mener Finnmarksløpet 2019 fortjener karakter 5 eller 6. Snittscore ble 5.

Mange av årets deltakere gav Finnmarksløpet høy totalscore for FL-2019

 

Generelt er har deltakerne vært flinke til å beskrive utfordringer de har hatt underveis langs løypa. Undersøkelsen gav mulighet til å konkretisere forbedringspotensialet, dette har altså mange benyttet seg av.

Masi- og møtekritikk
Selv om løpet totalt sett får god score, er det noen ting som flere har satt fingeren på.
Med over 1000 km med løype fordelt på tre klasser sier det seg selv at noen vil være kritisk til enkelte parti. I år fikk strekningen rundt Masi i FL-500 flere negative kommentarer. Det oppstod noen uheldige situasjoner og mange har tatt seg tid til å gi tilbakemelding på hva som bør forbedres.
Kjørermøtene var kategorien som fikk lavest score. Her var det flere som mente møtet tok for lang tid, at infoen kunne ha blitt gitt i forkant og at løsningen med tanke på norsk og engelsk ikke fungerte.

Mye skryt og nyttig kritikk
Veterinærene, de frivillige, målgangen og flere av sjekkpunktene scorer høyt. I 2019 fikk sjekkpunkt Kautokeino best score fra deltakere i FL-500, Suossjavri vant juniorklassen, mens Tana var det sjekkpunktet som ble rangert best fra 1200-kjørere.

Sjekkpunkt Tana (bildet) fikk høyest score av deltakerne i FL-1200.

 

Av de 110 som startet Finnmarksløpet 2019 har hele 84 deltakere valgt å gi tilbakemelding (77 %). – Dette er et veldig godt verktøy for å kunne lage enda bedre løp fremover, sier daglig leder Svanhild Pedersen. Undersøkelsen gir oss både en bekreftelse på at vi gjør mye rett, og samtidig gir den oss tydelige signaler på hvor vi har forbedringspotensial.

Kommer tilbake
Deltakere fikk undersøkelsen ca. 14 dager etter at de hadde kommet hjem fra løpet. Vår tese var at mange da hadde fått reflektert litt over løpet og fått det litt på avstand, samtidig som de hadde det godt i minnet. En av de siste spørsmålene som ble stilt var om deltaker ville kjøre Finnmarksløpet flere ganger. 9 av 10 svarte JA!
De sportslige bestemmelsene for Finnmarksløpet tas av Sportlig komite. Leder, Arne Karlstrøm, er også fornøyd med undersøkelsen. – Det er viktig at så mange kjørere har tatt seg tid til å gi oss tilbakemelding . Vi er i gang med planleggingen av neste års løp hvor alle innspill vil bli vurdert for å lage et enda bedre løp neste år . Og at 9 av 10 vil komme tilbake er et godt signal på at Finnmarksløpet er på rett vei.

Påmeldingen til jubileumsløpet, FL-2020, starter 15. september. Før dem tid har Arne og resten av Sportslig komite et viktig arbeid som skal gjøres. Alle endringer skal være på plass før påmeldingen starter.

Mangeårig leder av Sportslig komite, Arne Karlstrøm. Foto: Mikhail Pankov.

 

Kloke ord
Avslutningsvis tar vi med et utdrag fra undersøkelsens åpne post hvor deltakerne kunne skrive og kommentere hva de ville. Hvem som har skrevet dette vet vi ikke, men vi synes det var en fin skildring:

Det virker som at det er mer og mer klart for alle at samtlige som deltar på Finnmarksløpet er ressurssterke mennesker. Det å reise et konkurransedyktig spann til et slikt løp krever ikke bare fysisk mot, men en god del intelligens. Hundekjørere er ikke innsnevra idioter, selv om det av og til kan virke slik. Det kreves derimot hel ved for å avle, trene og tilrettelegge for den logistikken som kreves i en kennel for å delta og fullføre noe slikt. Jeg får bare mer og mer respekt for hundekjørere etter som åra går. Før trodde jeg at mange av disse bare var klovner. Det tror jeg ikke lenger. Jeg slo av en prat med legenden Åsmund Snortheim på bensinstasjonen i Karasjok etter løpet. Det var interessant. Han sa blant annet (sitat): – De som kjører i toppen på Finnmarksløpet kunne også vært toppledere i næringslivet. Men det gidder dem ikke. Og hvorfor skulle de gidde det? Å kjøre hund er mye gøyere.

Selveste Snortheim, Åsmund Snortheim. Den eldste som noen gang har fullført et Finnmarksløp. Foto: Siv Thorud.