2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Godt gjennomført

June 25, 2019 | 7:54 am

Finnmarksløpet har akkurat mottatt Mattilsynets tilsynsrapport fra årets løp, og det var hyggelig lesning.

Mattilsynet har i 2019 fokusert på klassen FL-1200. De har vært til stede ved mange sjekkpunkt og ved målgang i Alta. I tilsynsrapporten gir de en vurdering av hvordan sjekkpunktene fungerte, samarbeid mellom rennledelse, TDer og deltakere samt en del betraktninger rundt merking av løype, publikum og presse. Kort oppsummert er det gode tilbakemeldinger.


Foto: Steinar Vik

Mattilsynet observerer at hovedfokus er på god dyrevelferd og at arbeidet med å opprettholde dette er godt koordinert.
Blant annet bemerker de at det legges vekt på at ingen hunder skal forlate sjekkpunkt halt.
De har også fått et inntrykk av at veterinærene gir god støtte til deltakere.

Mattilsynet kan fatte vedtak om tiltak som gjør at løpsarrangører må utbedre og eller forbedre deler av løpet. Heller ikke i år får Finnmarksløpet varsel om noen tiltak.
Det framlegges to forslag til forbedringer i rapporten. Det ene kommer som en årsak av en hendelse ved utkjøring fra Kautokeino som er omtalt tidligere. Flere spann kom i kontakt med en usikret stolpe og en hund ble alvorlig skadet. Løypa var i utgangspunktet ikke lagt i farlig avstand til stolpen, men kraftig vind førte til fokkskavler som igjen førte til at flere spann kom i kontakt med stolpen. Dette kunne vært unngått dersom stolpen var sikret fra start av eller at de første som passerte stolpen hadde varslet rennledelsen. Mattilsynet mener man bør ha fokus på bedre sikring av stolper som dette og at arrangør under kjøremøter bør understreke viktigheten av at den enkelte deltaker varsler dersom slikt oppstår.

Den andre forbedringen går på at media i noen tilfeller er litt for ivrig i tjenesten på sjekkpunkt. Løpsledelsen bør sørge for at kjørerne er sikret mer uforstyrret tid til å stelle hundene.

Konklusjonen er hentet direkte fra rapporten: – Mattilsynet har totalt sett inntrykk av at årets Finnmarksløpet var godt gjennomført og at dere hele tiden jobber for at arrangementet skal være best mulig for både hunder og kjører.

GODT SAMARBEID: Sjefsveterinær i Finnmarksløpet. Arild Jøssund. gratulerer deltaker i FL-1200, Roy Åge Jensen Ugseth, med vel gjennomført løp. Foto: Steinar vik.