2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Knut Sigurd overtar styrepinnen

June 27, 2024 | 1:50 pm

Knut Sigurd Pettersen er av generalforsamlinga valgt som ny styreleder i Finnmarksløpet AS. Knut Sigurd kjenner løpet godt, som eier og tidligere styremedlem – så ledervervet er i trygge hender. Vi takker Per Aronsen for innsatsen som styreleder i mange år. Per fortsetter som ordinært styremedlem i Finnmarksløpet AS.


ERFARING: To svært erfarne herrer. Både Knut Sigurd Pettersen (t.v.) og Per Aronsen har vært aktive på eier- og styresiden i mer enn 20 år. Foto av Merete Jørstad.

Nytt blod inn i styret
Samtidig er det hyggelig å ønske Kristin Pedersen, som til daglig jobber i Alta næringsforening, velkommen til Finnmarksløpsfamilien som nytt styremedlem.

KRISTIN PEDERSEN: Privat foto.