2024 (24)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Dáiddadállu gir kunstnerisk løft til Siidaen

March 2, 2023 | 6:44 pm

Dáiddadállu, det samiske kunstnernettverket, er til stede på Finnmarksløpet med den spesiallagde vandreutstillingen «DDDDD – Duot Dát DD Dáidd»a. Den er anpasset til tøffe utendørsforhold og et nomadisk liv som skal følge siidaen (sjekkpunktene). Her finnes det både stillferdig og poetisk estetikk, humor, nyskapt design og politisk brodd.

Dáiddadállu er glade og stolte over dette samarbeidet, som gir oss muligheten å fremme samiske samtidskunstnere under Finnmarksløpet på en måte som styrker begge organisasjonene. Det sier grunnlegger og kunstner, Máret Ánne Sara. Samisk kunst har en naturlig plass i Finnmarksløpet som beveger seg gjennom flere av kjerneområdene i Sápmi, og et tverrsnitt av kunstproduksjonen og mangfoldet i både tematikk, fagfelt og uttrykk vises frem. Utstillingen rigges opp underveis på alle siidaene og noen av kunstnerne vil også selv være til stede. Finnmarksløpet og Dáiddadállu ønsker velkommen til en spennende og variert kunstutstilling og gleder oss til å gi publikum minneverdige kunstøyeblikk i rått samisk klima og landskap.

Første mulighet til å se DDDDD er på Finnmarksløpets start 10. mars i Áltá/Alta, deretter Guovdageaidnu/Kautokeino 11. mars, Deatnu/Tana 12. mars, Girkonjárga/Kirkenes 14. mars og Kárášjohka/Karasjok 16. mars.

Utstillingen er kuratert av to av Dáiddadállus kunstnere, Ann-Sofie Kallok og Susanne Hætta, i samarbeid med kunstfaglig leder Máret Ánne Sara. Her er de deltakende kunstnerne og deres verk:

Anja Saiva Bongo Bjørnstad

Anitta Suikkari

Renen og Makten

Anja Saiva Bongo Bjørnstad som «Renen» og Anitta Suikkari som «Makten» foran Máret

Anne Saras verk «Pile o`Sápmi» på Eidsvolls Plass foran Stortinget under kunstaksjonen «Pile

o`Sápmi Supreme» 5. desember 2017, Foto: Tomi Guttorm.

«Renen og Makten» er et politisk satirisk geriljateater som harselerer over norsk

reindriftspolitikk ved omskriving og fremføring av «Reindriftslovens Kapittel 1, Paragraf

  1. Lovens formål» som «Reindriftsloven justert etter Grisens Lov». Stuntets hensikt er å

avdekke sammenhengen mellom den norske stats tvangsreduksjon av reintallet i Finnmark

og Statens foretrukne, eksploaterende arealpolitikk.

Les mer om Anja Saiva Bongo Bjørnstad

Les mer om Anitta Suikkari

Hilde Skancke Pedersen

RED

I dette verket ønsker Skancke Pedersen å vise overlevelseskraften hos alt liv i en så barsk egn som den vi

bor i. Hun arbeider med naturens, og dermed også menneskenes, styrke og sårbarhet.

Drøm

I verket “Drøm” speiler Skancke Pedersen den sammensatte, vakre og sårbare naturen, med solen som

livskilde. For å utvikle et ønske hos mennesker om å verne naturen, må vi også se, oppleve

og prøve å forstå den.

Eana – Land

Stillbilde fra kunstvideoen Eana – Land. I filmen ønsker Skancke Pedersen å formidle synet på mennesket som natur, ikke bare som en bruker eller betrakter av natur. Som en del av naturen har vi en plikt til å verne den, ikke utnytte den slik vi gjør nå.

Les mer om Hilde Skancke Pedersen

Máret Ánne Sara

Trykkoker

Dette er del av en helt fersk bildeserie som ikke hittil har blitt vist. Tanken bak bildene er å re-aktualisere Saras tredimensjonale verk i et nytt to-dimensjonalt format. Arbeidene hennes har ofte et tungt alvor i seg, så denne serien er bevisst gjort med en god dose lek og moro. Originalverket er en skulptur av tre og reinklover.

Galskap

Skriket er del av utstillingen “Oaivemozit/Galskap/Madness” fra 2013 hvor tematikken er nordområdesatsingen og den industrielle raseringen av våre sårbare naturressurser og overlevelsesgrunnlag. Hvem er det som er gal, lurer Sara på. Jeg? De som så desperat skriker om gravalvorlige og irreversible konsekvenser? Eller de som nekter å lytte til så grovt alvor?

State on Steroids 2023

«State on Steroids 2023» er et skråblikk på den nye industrielle galskapen anno “grønt skifte”, der hovedakten foreløpig utspiller seg på Fosen med en ulovlig statlig vindindustripark som har rasert grunnlaget for samisk reindrift, og som koster dette landet både menneskerettighets-respekt og rettsstatsprinsipper på daglig basis.

Gå til Maret Anne Saras hjemmeside

Susanne Hætta

Untitled 1 

Dette bilde tilhører prosjektet Blood Conversations, som bruker blod som medium for å behandle temaer som slektskap, religion og seksualitet, men også fruktbarhet og næring. I dette verket sees kunstneren reflektert i oksygenboblene i skikkelsen, som er fotografert under reinslakting.

Den Store Ensomheten 

«Den Store Ensomheten» er et frittstående verk. Naturens tilsynelatende ensomhet er en illusjon. Trærne har et milevidt nettverk under jorden, sovende om vinteren, livskraftig og tålmodig, som tar vare på også de minste av dem.

Gå til Susanne Hættas hjemmeside

Ann-Sofie Kallok

Regenerering 

Dette er en del av en helt ny bildeserie som ikke tidligere har blitt vist. Ved hjelp av skygger og referanser til den lulesamiske duodjien løftes identitet og hvordan den, med blant annet duodji som redskap, er i konstant endring samtidig som den binder oss sammen gjennom generasjoner.

Ann-Sofie Kallok er duodjár/håndverker og designer, og produserer blant annet smykker med et moderne samisk uttrykk. På bildet blir smykket fremhevet av Ánna-Katri Helander, danser og koreograf i Dáiddadállu. Fotoidé: Ann-Sofie Kallok og Johan Fredriksson. Fotograf: Johan Fredriksson.

Les mer om Ann-Sofie Kallok

Les mer om Ánna-Katri Helander

Elle Sofe Sara

Biegga savkala duoddara duohken lea soames / The wind whispers there is someone behind the tundra

Fra dansefilmen “Biegga savkala duoddara duohken lea soames / The wind whispers there is someone behind the tundra” av Elle Sofe Sara. Foto: Paul Tunge.

Ii dan dieđe mas dat boahta

Elle Sofe Sara med dansere var med på åpningen av Diehtosiida i Guovdageaidnu/Kautokeino i 2009. De presenterer et kort danseverk ved navn “Ii dan dieđe mas dat boahta”. Dette bildet er tatt i forbindelse med dette.

Gå til Elle Sofe Saras hjemmeside

Kontakt:

Kunstfaglig leder og kunster Máret Ánne Sara, tlf.: 916 19246

Kurator og kunstner Susanne Hætta, tlf.: 996 47147

Daglig leder i Finnmarksløpet, Birgit Haugland, tlf.: 482 01 120

Gå til Dáiddadállus nettsider