2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Nytt for Finnmarksløpet 2018

January 22, 2018 | 11:04 am

Påmeldingen til Finnmarksløpet starter som vanlig 15. september, det betyr at større endringer for neste års løp skal være på plass innen den tid.

De største endringene er:

–       Store deler av traseen til FL-500 er ny

–       FL-1000 blir til FL-1200, og starter fredag 9. mars kl. 19:00

–       Kautokeino og Valjok blir nye sjekkpunkter

–       FL-500 deltakere skal kjøre showstart

 

FL-junior

I juniorklassen er det omtrent ingen endringer. Starten for FL-500 og FL-junior flyttes ca en time og blir dermed fra kl. 1300 lørdag 10. mars.

Løypekart for Finnmarksløpet junior – klikk her for å se kartet i høyere oppløsning kart junior

Kart junior 2018

Kart junior 2018

 

FL-500

Fra FL-2018 gjøres det en endring for showløpet. Showløpet skal nå kjøres av FL-500 deltakere. Tidligere ble showløpet kjørt av FL-1000 deltakere fredag før løpsstart. Som nevnt lengre opp i artikkelen, blir FL-1000 til FL-1200, altså blir distansen hele 1 200 km. Dette betyr at deltakerne i FL-1200 må starte tidligere for å kunne få målgang omtrent som tidligere. Det igjen gjør at et showløp samme dag vil bli vanskelig. I tillegg synes vi at det kan være bra å gi 500-klassen mer publisitet, noe showløpet gir.
Showløpet er på ca 7 km, har start og mål i sentrum, og går rundt i sentral-Alta langs den såkalte byløypa. Turen tar ca. 30 minutter, og man har med seg en gjest i sleden.  Hvert år står hundrevis av barn langs traseen og heier fram deltakere. Etter løpet er det hyggelig samvær med deltakere og løpets samarbeidspartnere en liten time. Det vil bli trukket ut ca 30 FL-500 deltakere som får kjøre showløp.

FL-500 vil starte rett etter juniorklassen lørdag 10. mars, ca kl. 13:15.

Hviletidspotten er som før, 22 timer. Av disse må minimum to timer tas ut på Jotka 1 hvor det også er tidsutligning av startdifferanse. På sjekkpunkt Karasjok er det krav til minimum seks timer hvile.

Resterende endringer for 500-klassen går på løype (se kart under tekst).

 • Første sjekkpunkt blir som tidligere, Jotka. Distanse fra start er også som før, 79 kilometer. På Jotka er det to timers obligatorisk hvile + tidsutligning.
 • Fra Jotka kjøres det via Maze og inn på FL-1200 trase videre til Kautokeino som blir nytt sjekkpunkt.  Sjekkpunktet er ved idrettshallen midt i bygda. Distansen er ca 115 kilometer.
 • Fra Kautokeino skal løpet til Jergul. Distansen er på 90 km.
 • Etter Jergul kjøres elva ned og forbi Karasjok hele veien til nytt sjekkpunkt i Valjok. I Valjok er det enkle fasiliteter, sjekkpunktet er ikke åpent for handlere og publikum. Distansen fra Jergul til Valjok blir ca 80 km.
 • Fra Valjok går ferden inn i landet mot Karasjok i en helt ny trase som følger skogsterreng. Distansen blir ca 50 km.
 • Etter Karasjok følges klassisk trase til Jotka 2, og videre til mål i Alta.
 • Totalt blir nye FL-500 omtrent like langt som i dag, altså rundt 550 km.

Løypekart for Finnmarksløpet 500 – klikk her for å se kartet i høyere oppløsning kart 500_1

løypekart fl-500 2018

 

FL-1200

Som tidligere nevnt, starten for FL-1200 blir fredag 9. mars. Eksakt tidspunkt blir 19:00. En annen forandring i forbindelse med starten er at vi innfører to minutters startintervall. Dette er for å få en mindre hektisk start både for hunder, deltakerene og ikke minst de som skal handle spann fram til startlinjen. Vi har erfart at ett minutts intervall har vært litt knapt når det er hele 14 hunder foran sleden.

Løpet er nå forlenget med ca 140 km. Hovedårsaken til forlengelsen er at mange har ønsket en flatere og lettere første del av løpet. Flere har også ønsket en trase der hvile langs sporet er lettere å gjennomføre.
Spannene vil nå få færre høydemeter og forhåpentligvis bedre såle de første fjerdedelen av løpet. Målet er helt klart at fullføringsstatistikken skal forbedres. Noen vil kanskje undre seg over at man forlenger løpet når målet er å få flere til mål. I langdistansekjøring er det ikke nødvendigvis slik at lengre løp hever statistikken over spann som må bryte. Kjørestil, topografi og hviletid spiller en stor rolle. I Iditarod, verdens lengste hundeløp, kommer ca 80% helt til mål i Nome. Ser vi på de siste seks år, er tilsvarende snitt bare litt over 50% for FL-1000.

 • Første strekning for FL-1200 er helt ny. Traseen følger kun den gamle de første 15 kilometerne. Som vist på kartet under, går ferden videre langs Altaelva, så sør over fjellet Bæskades. Man følger deretter den såkalte gammelveien til Mieron. Fra Mieron lages en ny trase langs kraftlinje inn til Kautokeino som er første sjekkpunkt. Distansen blir 131 km. Sjekkpunktet i Kautokeino blir ved Báktehárji idrettshall der det er godt med plass. Idrettslaget i Kautokeino står klar til å ta i mot hundekjørere fra fjern og nær. Det er ingen obligatorisk hvile i Kautokeino.
 • Neste strekning går til Jergul, et sjekkpunkt som har vært brukt av FL-500 i mange år.
 • Fra Jergul kjøres det langs elv hele veien til Levajok. Avstand blir ca 120 km. Tidspunktet for ankomst Levajok blir omtrent som tidligere når starten gikk lørdag formiddag. Det betyr at løpet herfra er mye likt tidligere utgaver av FL-1000.
 • Tidsutligningen for FL-1200 blir i forbindelse med langhvilen som fortsatt er på minimum 16 timer.
 • Neste endring inntreffer etter sjekkpunkt Varangerbotn. Tidligere har løpet gått videre til Sirbma. I 2018 kjøres det rett fra Varangerbotn til Levajok 2, dette innkorter den totale distansen mellom Varangerbotn og Levajok 2 med 22 km. Etappen mellom Varangerbotn og Levajok 2 blir en lang og krevende etappe så langt ute i løpet, og er noe deltakere må ha i bakhodet hele veien.
 • Fra Levajok 2 til mål i Alta er det ingen endringer verken på løype eller hvitetidsbestemmelser. Det vil si at den obligatoriske hvilen på 10 timer i Levajok og Karasjok opprettholdes. Av disse 10 timene må minimum to timer tas ut i Karasjok i forbindelse med obligatorisk veterinærkontroll.

Løypekart for Finnmarksløpet 1200 – klikk her for å se kartet i høyere oppløsning kart 1200

 

Reglene for avmelding og tilbakebetaling av startkontingent endres fra FL-2018:

 • Påmeldingen er åpen fra 15/9 til til og med 30/11 som tidligere. Det er mulig å søke om etterpåmelding. Hvis denne godkjennes koster påmeldingen kr 2 000 ekstra uavhengig av klasse. Juniorklassen har påmeldingsfrist helt til 15. februar.
 • Ved påmelding må kr 2 000 innbetales, fristen for å betale restbeløpet er innen 30/11.
 • For å være med i trekning av startnummer, må påmelding og innbetaling av 2 000 kr i registreringsavgift (1 000 kr for FL-junior) være gjort innen 30/9. Trekning av startrekkefølge skjer i forbindelse med startbankett 8/3-2018.
 • Ved avmelding innen 15/12 refunderes halve startkontingenten. Etter 15/12 er det ingen refusjon. Det gis ingen refusjon i forbindelse med sykemelding eller veterinærattest. Vi ber deltakere som vil unngå å tape penger dersom man må melde seg av, om å kontakte eget forsikringsselskap.
 • Startkontingentene for 2018 endres kun for FL-junior, og prisen for de ulike klassene blir:
 • FL-junior = 3 000 kr – FL-500 = 6 000 kr – FL-1200 = 12 000 kr

 

Vi gleder oss til å komme i gang med påmeldingen til Finnmarksløpet 2018. Målet vårt er som alltid: Vi vil lage historiens beste hundeløp.