2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

FL-2022 og korona

January 18, 2022 | 5:41 pm

Her er informasjon om hvordan Finnmarksløpet 2022 blir med tanke på den pågående pandemien.

La det ikke være noen tvil om følgende. Det vi skriver og tror nå, kan endre seg. Etter snart to år med smitte, vaksiner, karantener og testing så har vi lært at ting endrer seg kjapt.

Slik reglene er nå, vil karantenekrav kunne sette hele arrangementet i fare dersom vi ikke er varsomme.

Pr. 18. januar ser det ut som følger.

  • Finnmarksløpet blir kjørt med tre klasser som planlagt. Traséene er omtrent de samme som i 2020.
  • Før løpet starter den 11. mars vil vi unngå så mye ansamling av folk som mulig. Mest sannsynlig blir kjørermøter digitale, registrering og depotinnlevering blir gjort med strenge krav til avstand og munnbind. Slik reglene er nå, kan vi ikke ha ordinær startbankett, men vi ønsker å få til en enkel markering utendørs der vi kan holde god avstand.
  • På sjekkpunkter trenger deltakere ikke å sove på et avgrenset område med hundene dersom de ikke ønsker det. Det gis anledning til å benytte seg av andre sovefasiliteter, men vi kan ikke garantere for at sovesaler vil være tilgjengelige på alle sjekkpunkter.
  • Vi kan heller ikke gi garanti for at kaféer og restauranter på våre sjekkpunkt er åpne for deltakere, handlere og andre involverte. Det vi kan bekrefte, er at det skal være anledning til å få kjøpt mat og drikke.
  • Premieseremonier vil bli omtrent som standard, med unntak av krav til avstand og munnbind.
  • Publikumsfasiliteter er pr. nå uavklart. Regelverket slik det er nå, vil mest sannsynlig bli endret før løpsstart. Dette må vi komme tilbake til. Det kan også være ulike regler alt ettersom hvilken kommune deltakere befinner seg i.
  • Avslutningsbanketter for alle klasser er også uavklart.

Det er hva vi kan meddele så langt. Vi vil gi selvsagt komme med nærmere informasjon når vi vet mer.