2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Velkommen til vinterens vakreste eventyr

August 21, 2019 | 7:36 am

Vil du være frivillig under Finnmarksløpet 2024?

 Vi har nå åpnet påmeldingsportalen for deg som ønsker å bidra til gjennomføringen av «Vinterens vakreste eventyr» i 2024.

Det er mange spennende oppgaver å velge blant.

Praktisk informasjon

En av de aller viktigste ressursene for Finnmarksløpet er de frivillige. Hvert år legger ca. 600 frivillige i snitt ned ca. 80 timer dugnadstimer hver for å bidra til avviklingen av løpet og til de mange arrangementene i tilknytning til Finnmarksløpet. Så mange som 400 er elever og studenter har Finnmarksløpet i sin læringsplan. Som frivillig i Finnmarksløpet blir du godt kjent med sporten og arrangementet. Du får en fantastisk opplevelse og du vil være med å bidra til gjennomføringen av vinterens vakreste eventyr. Du må være våken, skjerpet, tøff, tålmodig og serviceinnstilt. Som frivillige kan du velge mellom flere ulike oppgaver.

Nedenfor finner du litt informasjon om de forskjellige oppgavene du kan velge mellom:

Sjekkpunkt – her kan du ønske det stedet i Finnmark som passer best for deg. Du må selv sørge for transport til det sjekkpunktet du velger å være på. Du jobber under sjekkpunktlederen som setter opp vaktlister og fordeler de ulike oppgavene. Som frivillige på et sjekkpunkt er oppgavene blant annet å rigge opp og ned sjekkpunktet, tilrettelegge for hundekjørerne og hundene som deltar i konkurransen, tidtaking og hjelpe spannene inn og ut fra sjekkpunktet. Som frivillige på et sjekkpunkt jobber du mange timer ute, både dag og natt, ofte under ekstreme temperaturer og værforhold.

Sekretariat Alta – har den sentrale funksjonen som koordineringssenteret for Finnmarksløpet. Sekretariatet er bemannet døgnet rundt fra første deltaker starter til siste er i mål. Sekretariatet har hovedansvar for registering av inn- og uttider fra alle sjekkpunkt, og for kvalitetssikringen av disse på Finnmarksløpets webside. Ved alle målganger skal sekretariatet sørge for å ta inn nummerplater og GPS fra deltakere, chipkontroll av alle hunder, samt dele ut rookieplater. Hvis TD ikke er til stede skal det også sjekkes sleder.

Arena – start og målgang – riggingen starter tirsdag uka før løpsstart. Publikumstribuner, reklamegjerder, lyd og lys blir satt opp, arenaen bygges om til målarena etter at siste kjører har kjørt ut. Vakthold i arena og veipasseringer starter fredag startdagen og varer til siste kjører er i mål. Opprydding av arenaen i Alta skjer søndag (de aller fleste kjørerne har da kommet i mål). Reklamemateriell og sperregjerder skal fjernes. Finnmarksløpet er svært miljøbevisst, og vi ønsker derfor at området vi har brukt er ryddig når vi forlater det for denne gang. Her har du mulighet til å bli bedre kjent med noen av Alta trekkhundklubb sine medlemmer, da de også stiller til dugnad.

Registrering Alta – alle kjørere får sjekket sine papirer, registrerer seg og får utdelt infomappe. Registreringen er åpen tirsdag, onsdag og torsdag før løpsstart.

FL-Shop Alta – drifter en salg- og informasjonshytte ved arena. Her selges alt av Finnmarksløpets salgsartikler, bankettbilletter samt litt mat og drikke. Denne oppgaven innebærer også å informere turister, publikum, handlere og kjørere på spørsmål angående løpet.

Bankett Alta – foregår på Scandic Alta torsdag før løpet, onsdag under løpet og lørdag etter løpet. Vi trenger frivillige til vakthold og billettkontroll ved inngangen til bankettene samt innslipp/utslipp av gjester.

Vei vakter – vi trenger frivillige til vakthold der løypa krysser bilvei.

Spesialfeltene er følgende:

Løypekjøring, skilting/sikring, GPS, media/formidling/foto, rennledere, teknisk delegerte og veterinær. På disse feltene må du ha spesialkompetanse for å være med. Veterinærer tar direkte kontakt med sjefsveterinær Arild Jøssund – post@racevets.org Alle frivillige må ha egen forsikring. Kontakt Mailene Skjølås tlf. 938 43 684 dersom du har spørsmål ang. forsikring.

Som frivillig for Finnmarksløpet får du et kompetansebevis, som du kan hente ut gjennom registreringsportalen.

Link til påmelding her


FOTO: Steinar Vik