Løypebeskrivelse

1200 km, 14-spann
600 km 8-spann
200 km 6-spann junior
Planlegger FL1200
Planlegger FL600
Trasekart alle klasser


Løypebeskrivelse FL-1200

 Ut sjekkpunkt Inn sjekkpunkt Distanse
Etappe 1 Start Alta Kautokeino 168 KM
Etappe 2 Kautokeino Jergul 101 KM
Etappe 3 Jergul Levajok 1 122 KM
Etappe 4 Levajok 1 Tana bru 100 KM
Etappe 5 Tana bru Neiden 1 100 KM
Etappe 6 Neiden 1 Øvre Pasvik 78 KM
Etappe 7 Øvre Pasvik Kirkenes 86 KM
Etappe 8 Kirkenes Neiden 2 71 KM
Etappe 9 Neiden 2 Varangerbotn 82 KM
Etappe 10 Varangerbotn Levajok 2 121 KM
Etappe 11 Levajok 2 Karasjok 83 KM
Etappe 12 Karasjok Jotka 82 KM
Etappe 13 Jotka Mål Alta 49 KM
Total distanse: 1243 KM

Alta / Áltá  (Start) – Kautokeino ca. 168 km.

EKSTRAORDINÆR ENDRING AV ETAPPE GRUNNET MILITÆRØVELSE
Start i Markedsgata i Alta, løype på og ved Alta elv i 18 km til Sorrisniva

Fra Sorrisniva, etter at vi har kjørt under brua, går det en gammel traktorvei opp til Detsika. Totalt bærer det oppover 3.5 km med ei stigning på over 300 m. Vi kjører over Langvannet og opp forbi Bollobekken til Gamasvannet. 170 m opp på ca. 3 km. Vi er nå kommet opp på selve vidda. Over Joatkavannene og inn til fjellstua der det er sjekkpunkt for juniorer, men ikke for 600 og 1200. Løype følger skutersporet forbi fjellstua. Skuterløyper er merket med bjørkestikker. (Samme løype som er benyttet for Joatka Mål)

Fra Joatka følger vi hovedskutersporet sydover, etter ca. 10 km kommer vi inn på Finnmarks største innsjø, Iesjavre. Vi holder høyre til Vahttaluotka og tar løype mot Rages. Så bærer det videre sydover over myrer og småvann vest for Rahpesvarri. Skuterløypa følges videre sydover til Ragesjavri og forbi Ragesluobbalat. Områdene vi er inne i nå består av småskog og er ganske godt skjermet slik at det normalt er fine forhold for å ta hvile på sporet.
Ca. 95 km etter start er vi inne på sporet som vi i flere år har brukt fra Kautokeino til Jergul. Dette betyr at man kan møte spann som kommer fra Kautokeino på tur til Jergul.
Terrenget er lett blanding av små vann og myrer, lav skog og siste del til Kautokeino er ren elvekjøring. Inn til sjekkpunkt Kautokeino er det laget egen inn- og utkjøring for å unngå å møtes i bratt bakke.

Ordinær trasé – utgår i 2024
(Starten går fra Markedsgata ned til Alta elv som følges ca 16 km. Ved «den gamle restarten» på elveisen ved Sorissniva tar løypa av fra elva og krysser bilvei etter ca. 3-400 m.  Videre over et jorde og inn furuskogen til en ny oversiktlig veikryssing.  En jevn stigning i terrenget opp mot skifeerbruddene i Peska. Når løypa er helt inntil bilveien nesten på toppen så tar den sørøstover mot Beskades området. Det passeres flere mindre vann og er delvis kupert med åpne områder og noe bjørkeskog.

Når Finnmarksløpet sin løype treffer snøscooterløypa inne på Beskades så er det helt åpent videre sørover til området ved Suolovuobmi.  Ny veikryssing og mulighet for dogdrop.  Løypa fortsetter helt fram til Mieron etter offentlig snøscooterløype.  En gammel fjellstue, Biggeluobbal, passeres 25 km etter Suolovuobmi og 30 km senere er man i Mieron. Her går løypa et kort stykke på veiskuldra før den går inn i terrenget og etterhvert møter ny offentlig snøscooterløype fram til sjekkpunkt Kautokeino. Fra Suolovuobmi har løypa gått i bjørkeskog og i nesten flatt terreng hele veien, kun avbrutt av tre korte åpne partier.)


Kautokeino – Jergul ca. 101 km.

Fra sjekkpunktet i Kautokeino til sjekkpunktet i Jergul følger løypa elv, vann og offentlig snøscooterløype så og si hele veien, kun avbrutt av noen få plasser hvor løypa tar av pga sikkerhetsmessige årsaker. Så som veikryssinger som da er under broer istedet for over veien.


Jergul – Levajok 1 ca. 122 km.

Løypa er fortsatt på offentlig snøscooterløype som også følger Iesjohka – Karasjohka og Tanaelva helt fram til sjekkpunkt Levajok. Karasjok, som er sjekkpunkt på retur, passeres på elva under brua like ved Karasjok sentrum.


Levajok – Tana bru ca. 100 km.

Fra Levajok går løypa etter 5 km på elva rett opp til høyfjellet. En kraftig stigning til over tregrensen. Fra høyeste punkt så er det ganske flatt terreng over flere vann fram til man kommer ned i bjørkeskogen igjen ca. halvveis til Tana bru.  Området er værhardt hvor det ofte blåser mye.


Tana Bru – Neiden 1 ca. 100 km.

Første del er på Tana elv noen få km, deretter rimelig flatt og småkupert i bjørkeskog helt fram til Neiden fjellstue. Flere vann passeres. De to største er Diergijavri og Gallotjavri. I løpet av første halvdel går løypa ganske nærme E6 noen km og ishavet kan sees på lys dag. Dette er også det eneste stedet hvor snøen kan være blåst bort ca. 2–3 km. Lange strekninger følger offentlig scooterløype.


Neiden 1 – Øvre Pasvik ca. 78 km.

En miks av flott gammel furuskog, elvekjøring og kupert terreng. Høyeste toppen i Pasvik passeres, den heter Radjoaivi.


Øvre Pasvik – Kirkenes ca. 86 km.

I starten et relativt flatt terreng der store deler av traséen går langs offentlig snøscooterløype og patruljesporet til forsvaret.
Mot slutten går sporet over Grensefjellet og Georgvasstoppen med et par bratte men korte partier.


Kirkenes – Neiden 2 ca. 71 km.

Løypa delvis går i kupert terreng også langs elver, over vann og små fjell.


Neiden 2 – Varangerbotn ca. 82 km.

Stort sett hele veien fram til Karlebotnområdet er det samme løype som på vei til Neiden 1. I Karlebotn går løypa helt tett inn til E6 og det varierer år for år om løypa går over havisen eller følger offentlig løype fram til sjekkpunktet i Varangerbotn.


Varangerbotn – Levajok II ca. 121 km.

Løypa går direkte tilbake til Levajok uten å gå innom Sirbma som sjekkpunkt. Det betyr at løypa allerede ved Båteng går inn i fjellet og treffer samme løype som på tur til Kirkenes og som følges til Levajok 2. Store deler er høyfjell og værhardt. Første del fra Varangerbotn er småkupert bjørkeskog og Tanaelva opp til Hillagurra/Båteng.


Levajok 2 – Karasjok  ca. 83 km.

Samme løype på Tana elv opp til Karasjok elv og fram til under brua hvor løypa tar av og passerer gjenom sentrum opp til Scandic Hotel hvor det er sjekkpunkt og siste obligatoriske hvile.


Karasjok – Jotka / Joatkka   ca. 83 km.

Ut fra sjekkpunkt og opp Karasjok elv ca. 12 km til Assebakte. Under bru opp til offentlig scooterløype som følges nesten helt til Alta. Løypa går mesteparten i høyfjellet og det er kanskje den værharde hundevidda som kan være vanskelig i dette området. To fjellstuer passeres. Ravnastua og Mollisjok. Begge fjellstuene er åpne og betjente men ikke sjekkpunkter eller dog drop. Jotka fjellstue er siste sjekkpunkt.


Jotka – Mål i Alta / Áltá ca. 49 km.

Offentlig scooterløype mesteparten av strekningen helt ned til Detsika, ca. 30 km. Første del er åpent fjell terreng. Lengre ned kommer først bjørkeskog som avløses av furuskog. Det er bratt ned fra Detsika til Alta elv. Løypa kommer ned på elva ved Sorissniva og elva følges ned til sentrum og mål. Ca. 16 km.  No mans land er fra brua i Øvre-Alta. Innkjøring til målgang er den samme som man kjørte ut fra start, altså motsatt vei fra tidligere år.

GOD TUR

Tilbake til toppen


Løypebeskrivelse FL-600

Ut sjekkpunkt Inn sjekkpunkt Distanse Tot. dist.
Alta – Start Kautokeino 168 km 168 km
Kautokeino Jergul 100 km 268 km
Jergul Levajok 127 km 395 km
Levajok Karasjok 83 km 478 km
Karasjok Joatka 82 km 560 km
Joatka 2 Alta – Mål 49 km 609 km

Alta / Áltá  (Start) – Kautokeino ca. 168 km.

EKSTRAORDINÆR ENDRING AV ETAPPE GRUNNET MILITÆRØVELSE
Start i Markedsgata i Alta, løype på og ved Alta elv i 18 km til Sorrisniva

Fra Sorrisniva, etter at vi har kjørt under brua, går det en gammel traktorvei opp til Detsika. Totalt bærer det oppover 3.5 km med ei stigning på over 300 m. Vi kjører over Langvannet og opp forbi Bollobekken til Gamasvannet. 170 m opp på ca. 3 km. Vi er nå kommet opp på selve vidda. Over Joatkavannene og inn til fjellstua der det er sjekkpunkt for juniorer, men ikke for 600 og 1200. Løype følger skutersporet forbi fjellstua. Skuterløyper er merket med bjørkestikker. (Samme løype som er benyttet for Joatka Mål)

Fra Joatka følger vi hovedskutersporet sydover, etter ca. 10 km kommer vi inn på Finnmarks største innsjø, Iesjavre. Vi holder høyre til Vahttaluotka og tar løype mot Rages. Så bærer det videre sydover over myrer og småvann vest for Rahpesvarri. Skuterløypa følges videre sydover til Ragesjavri og forbi Ragesluobbalat. Områdene vi er inne i nå består av småskog og er ganske godt skjermet slik at det normalt er fine forhold for å ta hvile på sporet.
Ca. 95 km etter start er vi inne på sporet som vi i flere år har brukt fra Kautokeino til Jergul. Dette betyr at man kan møte spann som kommer fra Kautokeino på tur til Jergul.
Terrenget er lett blanding av små vann og myrer, lav skog og siste del til Kautokeino er ren elvekjøring. Inn til sjekkpunkt Kautokeino er det laget egen inn- og utkjøring for å unngå å møtes i bratt bakke.


Kautokeino – Jergul ca. 100 km.

Fra sjekkpunktet i Kautokeino til sjekkpunktet i Jergul følger løypa elv, vann og offentlig snøscooterløype så og si hele veien, kun avbrutt av noen få plasser hvor løypa tar av pga. sikkerhetsmessige årsaker. Så som veikryssinger som er under bro istedet for over veien. Fremdeles samme løype som FL-1200.


Jergul – Levajok. ca. 136 km.

Løypa følger elv ned til Karasjok, krysser under vei og så følger et blandingsstrekk med skog, myrer og noen fjellområder før man bikker ned mot Levajok Fjellstue. Dette er en lang etappe der den siste delen vil være krevende.


Levajok – Karasjok ca. 83 km.

Elveetappe. Løypa følger Tana elv opp til Karasjok elv og fram til under brua hvor løypa tar av og passerer gjennom sentrum opp til Scandic Hotel hvor det er sjekkpunkt.


Karasjok – Jotka 2 ca. 85 km.

Ut fra sjekkpunkt og opp Karasjok elv ca. 12 km. til Assebakte. Under bru opp til offentlig scooterløype som følges nesten helt til Alta. Løypa går mesteparten i høyfjellet og det er kanskje den værharde hundevidda som kan være vanskelig i dette området. To fjellstuer passeres. Ravnastua og Mollisjok. Begge fjellstuene er åpne og betjente men ikke sjekkpunkter eller dog drop.  Jotka fjellstue er siste sjekkpunkt.


Jotka / Joatkka   – Alta /Áltá /mål ca. 50 km.

Offentlig scooterløype mesteparten av strekningen helt ned til Detsika, ca. 30 km. Første del er åpent fjellterreng. Lengre ned kommer først bjørkeskog som avløses av furuskog. Det er bratt ned fra Detsika til Alta elv. Løypa kommer ned på elva ved Sorissniva og elva følges ned til sentrum og mål, ca. 16 km.  No mans land er fra brua i Øvre-Alta. Innkjøring til målgang er den samme som man kjørte ut fra start, altså motsatt vei fra tidligere år.

God tur

Tilbake til toppen


Løypebeskrivelse FL-junior

Ut sjekkpunkt Inn sjekkpunkt Distanse Tot. dist.
Alta Jotka 1 49 km 49 km
Jotka 1 Suossjavre 53 km 102 km
Suossjavre Joatka 2 48 km 150 km
Joatka Alta sentrum 59 km 199 km

Alta / Áltá  – Jotka 1, Startstrekninga

Startstedet er Alta sentrum. Herfra faller løypa ned på Aronnesflata før den krysser en relativt betydelig fylkesvei, som selvsagt har vakter, og derfra videre ned på Altaelva, et par kilometer eller så nedenfor bruene og campingplassene i Øvre-Alta Alta. Vi følger så elva oppover til vi kommer til SORRISNIVA BRU. Her ligger reiselivsbedriften “Sorrisniva” med restaurant, og det kjente Ishotellet.

Fra Sorrisniva, etter at vi har kjørt under brua, går det en gammel traktorvei opp til Detsika. Totalt bærer det oppover 3.5 km med ei stigning på over 300 m. På toppen av stigniga kommer vi over på merka hundeløype. V kjøreri over Langvannet og opp forbi Bollobekken til Gamasvannet. 170 m opp på ca. 3 km. Vi er nå inne på den blåmerka vinterløypa. Oppå Gamasvarre skifter vi spor før vi kjører ned på Sivertvannet. Vi er nå kommet opp på selve vidda. Over Joatkavannene og inn til fjellstua der det er sjekkpunkt.

Den første del av strekka, langs elva opp til vidda, ligger i skog og er endel beskyttet mot været. Fra Gamasvannet og til sjekkpunktet er det fjellpartier som kan være værutsatt.

Jotka Fjellstue 

Har status som villmarkssjekkpunkt. Vann, halm og mulighet for å få oppholde seg i varmt telt eller rom.

Jotka / Joatkka   1 – Suossjavri, Iesjavre

Fra Jotka følger vi hovedskutersporet sydover, etter ca. 10 km kommer vi inn på Finnmarks største innsjø, Iesjavre. Etter ca. 10 km. flat kjøring på isen har vi kryssa vannet. Så kjører vi, mer eller mindre på Iesjokka, ei lita mil sørøstover til vi kommer til Øvre Mållesjok Fjellstue. Fjellstua er ikke kontrollpunkt, men ei trivelig fjellstue der man kan få kjøpt ei flaske brus på dagtid. Rett etter fjellstua bærer det sørover, på Iesjokka for det meste. Vi følger skuterløypa opp til kontrollstasjonen på den gamle fjellstua i sørenden av Suossjavre, like ved veien mellom Karajok og Gievdnegoika.

Strekka fra Joatka til Mållesjok Fjellstue er ei av de mest værutsatte strekkene på hele løpet. Strekka langs elva fra Mållesjok og til Suossjavre går i elvedalen og er relativt beskytta hva vær angår – med unntak av selve vannet Suossjavre der det kan blåse friskt.

Suossjavre fjellstue

SUOSSJAVRE FJELLSTUE er en av de gamle institusjonene på vidda og også i Finnmarksløpet. Her er det depotstasjon, halm til hundene og kalt vann. For kjørerne er det mulighet for å strekke seg litt nedpå samt å få noe å spise.

Suossjavri – Joatka 2, Ragis.

Ut fra fjellstua går løypa ned på elva Vuoddasjokka, vi tar til venstre oppover elva og følger elva et kort stykke til vi har passert et slakteri på høyre hånd. Her kjører vi på land og følger myrdragene vest for Rittavarri opp til Ahkarjavri. Herfra følger vi skuterløypa videre nord over Ragesluobbalat og videre til Ragesjavri. Vi følger vestbredda av vannet – og ut av vannet i den smale armen i nordvest. Så bærer det videre nordover over myrer og småvann vest for Rahpesvarri til vi dumper ut på Iesjavri i Silljoluokta. Så er det videre langs vestbredda av Iesjavri til Vahttaluotka, her treffer vi på løypa som brukes av alle klasser mellom Mollisjok og Jotka.

Jotka Fjellstue 

Jotka 2 har også status som villmarkssjekkpunkt. Vann, halm og mulighet for å få oppholde seg i varmt telt eller rom.

Jotka 2 – Mål i Alta / Áltá , Målstrekka.

Løypa er her den samme som på startstrekka. med unntak av selve innkjøringa til Alta sentrum. Vi kjører inn til mål samme vei som vi kjørte ut.

Husk å lese: regelverk junior

GOD TUR!!

Tilbake til toppen