2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Nytt for Finnmarksløpet 2020

September 8, 2019 | 8:39 am

Påmeldingen til Finnmarksløpet åpner som vanlig den 15. september.
Her er en oversikt over nyheter i forbindelse med neste års løp.

Jubileum
I 2020 avvikles Finnmarksløpet for 40. gang. Løpet har blitt arrangert hvert år siden 1981 og har gått fra et slags eksperiment til å bli et av landsdelenes viktigste idretts- og kulturarrangement.

I jubileumsåret skal vi naturligvis se litt tilbake på årene som har gått og vi skal hedre løpet pionerer.
Vi vil komme med utfyllende opplysninger om jubileumsåret senere i høst.

Endringer
Finnmarksløpet ønsker alltid å ha større endringer for neste års løp klart før påmeldingen starter. I denne artikkelen vil vi gjennomgå endringene.
Det enkleste først. For FL-junior og FL-1200, begge klasser med NM-status for 2020, er det ingen vesentlige endringer.

 

FL-600
Klassen sportslig komite har valgt å gjøre endringer på er FL-500.
Navnet endres til FL-600. Løpet har de to siste årene hvert omtrent 570 km langt. Lengden for 2020 utgaven blir antakelig ganske nær foregående år, det er ingen grunn til å beholde 500-navnet. Vi runder litt opp og ønsker «Finnmarksløpet 600» velkommen.

Den største endringen er ny trase i løpets første fase. FL-600 vil starte tidlig lørdag ettermiddag og traseen i starten blir den samme som FL-1200 bruker. Det vil si at deltakere starter i Alta, kjører Altaelva til Sorrisniva, via Pæska, sør over Bæskades før de avviker fra FL-1200 løypa og kjører ned til Masi der det blir sjekkpunkt. Etter sjekkpunkt Masi vil man komme inn på samme løype som denne klassen fulgte i 2019 og følge den til Kautokeino.

Fra Kautokeino er løypa som i 2018/2019 helt til man passerer Karasjok. Sjekkpunkt Valjok går ut og Levajok kommer inn igjen. Sportslig komite har ikke endelig bestemt trasevalg mellom Levajok og Karasjok, men det er sikkert at man vil benytte både elva og den nye traseen som går vest for elva mellom Valjok og Karasjok. Fra Karasjok og til mål er det den klassiske traséen via Jotka som benyttes.

Vi har laget et grovkart for den nye FL-600 løypa, se under. Den totale distansen er ikke finregnet på, mest sannsynlig vil totaldistansen bli rundt 570 km.

 

Mer om FL-600 under kart.

På sjekkpunkt Masi vil det ikke være tillatt med handlere. Masi blir depotstasjon, en sekk som maksimalt kan veie 20 kg.
Det blir tilgang til oppvarmet rom for hvile samt halm og vann. Sjekkpunktet blir på Masi skole.

Det kan tas ut minimumshvile (tidligere kalt obligatorisk hvile) på alle sjekkpunkt utenom Jotka. All minimumshvile, det vil si 22 timer pluss tidsutligning, må tas før Jotka. Tidsutjevning skjer på sjekkpunkt Kautokeino der minimum tre av de 22 timene med minimumshvile må tas i tillegg til tidsutjevningen. Minimum seks timer av minimumshvilen må tas ut i Karasjok.

Regelverket for FL-600 vil bli oppdatert i løpet av september.

Påmeldingen til Finnmarksløpet 2020 starter søndag 15. september kl. 18.00