2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

TD-avgjørelse vedrørende Ola Brennodden Sunde

March 11, 2018 | 4:23 pm

FL-1200-kjører Ola Brennodden Sunde var syk ved ankomst sjekkpunkt Levajok og fikk TDs tillatelse til at teamet kunne ivareta dyrevelferden.

 

Ola Brennodden var, som tidligere meldt, syk da han ankom sjekkpunkt Levajok. Han fikk fôret og stelt sine hunder før han kom seg inn på selve sjekkpunktet. Brennodden Sunde valgte å ta den obligatoriske 16-timers hvilen på sjekkpunktet.

 

– Ved neste runde stell av hundene var han ikke i stand til å utføre dette selv, det ble gitt tillatelse til at handlene hans kunne ta seg av hundestellet i denne runden. Dette ble avgjort av dyrevernhensyn til vi fikk avgjort den medisinsk uavklarte situasjonen, sier Nils Finsrud som er hoved-TD og juryformann.

 

Finsrud understreker at dyrevelferden kommer foran alt annet og at dette var årsaken til dispensasjonen.

 

– Det vil ikke bli gitt ytterligere dispensasjon til bistand av dyrestellet på dette sjekkpunktet for kjøreren, noe som i praksis betyr at han må fôre og stelle hundene selv. Og han må vise at han er i medisinsk forsvarlig stand til å ta vare på både seg selv og dyrene før han eventuelt kan kjøre ut fra sjekkpunktet, sier Finsrud.

 

– Juryen vil ikke godkjenne at kjører hangler ut på den neste tappen. I regelverket står det at alle kjørere må kunne ta vare på seg selv og sine hunder, sier han.