2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Løpsstatus for dummies

March 11, 2019 | 12:37 pm

Hva står det egentlig i resultatlista? Hvordan stemmer resultatlista og GPS-trackingen overens? Hvordan kan noen ligge først i løypa uten å lede løpet? Vi gir deg svaret.

Mens Finnmarksløpet foregår, har du en rekke muligheter til å holde deg oppdatert. Resultatliste, GPS-sporing med kart, direktesending på nett, TV-sendinger på kveldstid … Mulighetene til å holde seg oppdatert er nærmest utømmelige. Og da har vi ikke engang begynt å si noe om hva Facebook kan by på.

Vi velger her å fokusere på resultatlista, og delvis GPS-kartet, fordi de to henger nært sammen.

En kjører - ei linje. Langs den linja finner du mye informasjon

En kjører – ei linje. Langs den linja finner du mye informasjon

På resultatlista har hver kjører sin egen ‘linje’ som er merket med kjørerens navn. Hvis den høyre enden av linja er grønn, viser det at kjøreren er inne på et sjekkpunkt. Er linja gul, viser den at kjøreren og spannet er på vei mellom to sjekkpunkter. Er høyre ende av linja rød, vil det stå et stort kryss der. Det betyr at kjøreren/spannet har brutt løpet og ikke lenger er med i konkurransen.

Den venstre delen av ‘linja’ for hver enkelt kjører blir blå etter hvert som de legger sjekkpunkter og distanse bak seg. Da vil det stå på hvert enkelt sjekkpunkt et tall i hvitt. Det er den plasseringen som kjøreren hadde da han/hun kom inn til det sjekkpunktet.

Musepeker over navnet gir deg nøkkeldetaljer om kjøreren

Musepeker over navnet gir deg nøkkeldetaljer om kjøreren

Du kan også holde musepekeren over navnet til kjøreren uten å klikke. Da kommer det opp en liten boks som gir deg nøkkelfakta om kjøreren akkurat der og da. Tidspunkter for ankomst til og avreise fra siste sjekkpunkt, antall hunder i spannet, gjenstående hviletid og en rekke andre opplysninger finner du her. Lurer du på hvor mange hunder de kan eller må ha, for eksempel, og andre detaljer, så kan du lese om dem i regelverket. Det meste står der.

Et hus indikerer et sjekkpunkt

Hvor lang er denne etappen? Hva heter det neste sjekkpunktet? Øverst i resultatlista, over alle kjørerne, ser du en rekke med små nummererte hus tegnet opp. Hvert hus representerer et sjekkpunkt. Hvis du lar musepekeren hvile (uten å klikke) over huset, får du frem en boks som viser deg hva sjekkpunktet heter, hvor langt det er dit (målt i distanse fra starten) og om det er noe annet essensielt ved det sjekkpunktet – for eksempel obligatorisk hviletid.

Hvis du klikker på huset, får du opp en statusside for akkurat dette sjekkpunktet. Der kan du se hvor lang kjøretid de har brukt på den siste etappen inn dit, hvem som kom først eller dro først, hvem som ventes inn, og en hel del flere detaljer.

Resultatlista og GPS-kartet

GPS-kartet forteller deg i utgangspunktet hvor kjørerne er til enhver tid. Hvis markøren til en kjører er grønn, betyr det er signalet er oppdatert relativt nylig. Er det oransje, har GPS-en misset en oppdatering eller to. Er markøren rød, har det gått en stund siden sist oppdatering og resultatet er at kjøreren høyst sannsynlig befinner seg et annet sted og lenger frem på sporet.

Status for teten i FL-1200 på GPS-kartet på det tidspunkt artikkelen ble skrevet.

Status for teten i FL-1200 på GPS-kartet på det tidspunkt artikkelen ble skrevet.

Rød markør forekommer noen ganger hvis kjørerne for eksempel befinner seg i områder med dårlig dekning, hvis batteriet på GPS-en blir dårlig, eller hvis det er andre tekniske årsaker. Kjørerne har ikke lov til å skjule GPS-senderen på noe vis for å forsøke å skjule hvor de befinner seg.

Utfyllende bilde

Resultatlista sammen med GPS-kartet gir deg dermed ganske god sammenlagt informasjon om hva som er status i løpet. Hvis en kjører har brukt 11 timer på en etappe der andre brukte 8, er det ikke usannsynlig at førstnevnte har valgt å hvile på sporet litt sammen med hundene. Da vil også GPS-kartet ha vist at markøren til det spannet sto i ro på samme sted over en lengre periode før de beveget seg videre igjen.

Når det er to kjørere som kiver og ligger nær hverandre, kan man ved å zoome helt inn på nært hold av dem i GPS-kartet ofte se at den ene stopper litt (for eksempel for å gi hundene en snackebit eller bytte sokker) og at den andre kjører forbi, og at dette senere kan gjenta seg motsatt vei. Hvis flere kjørere ser ut til å ligge nærmest på rekke og rad i en liten klynge, vil en nærmere titt på kartet ofte vise at de bytter på å kjøre foran. Dette er særlig aktuelt når det snør mye og de velger å bytte på å brøyte. De er konkurrenter, men det finnes også god sportsånd – heldigvis. (Det deles sogar ut en pris til den som har vist beste sportsånd, Best Sportsmanship Award, under banketten etter løpet.)

Nå er det bare å kaste seg over resultatlister, GPS-kart og ikke minst Facebook-sida til Finnmarksløpet, hvor det oppdateres kontinuerlig. Happy trails, og happy sofamushing til de som følger løpet fra sidelinja!