2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

– Det føltes brutalt å måtte stoppe FL-1200

March 13, 2020 | 11:25 am

– Vi er kjempelei oss for at deltakerne på FL-1200 ikke fikk fullført årets løp, sier Svanhild Pedersen, daglig leder i Finnmarksløpet.

Petter Karlsson ledet FL-1200 da løpet ble stoppet. (Foto: Steinar Vik)

Det er en trykket stemning ved Finnmarksløpet i dag. Fredag kveld skulle opprinnelig vinner av FL-1200 kåres. I stedet ble løpet stoppet da tet var kommet til sjekkpunkt Levajok torsdag kveld.

– Det føltes brutalt å måtte stoppe FL-1200 i går. Men med føringene som kom fra både Norges Idrettsforbund og regjeringen, så hadde vi dessverre ingen alternativer. Det ble rett og slett lagt inn et generelt forbud mot idrettsarrangement i Norge. Også konkurranser som allerede hadde startet, måtte stoppes, forklarer Pedersen.

– Finnmarksløpet må som en del av Norges Idrettsforbund være lojal mot beslutningen. Denne pandemien er større enn et idrettsarrangement, og det måtte vi også ta ansvar for.

Frivillig Jostein Thomassen (t.v.), arenaansvarlig Jan-Arne Jakobsen, kommunikasjonsansvarlig Trond Anton Andersen og daglig Svanhild Pedersen i gang med nedrigging av arena hvor det opprinnelig skulle være målgang på FL-1200. (Foto: Morten Broks)

Finnmarksløpet har siden før starten av arrangementet hatt tett og god dialog med kommuneoverlegen. Tiltak ble iverksatt allerede på startbanketten forrige torsdag.

– Vi fulgte den nasjonale utviklingen tett, samtidig som vi iverksatte tiltakene som kommuneoverlegen anbefalte.

For første gang i Finnmarksløpets 40-årige historie blir det ikke kåret en vinner på den lengste distansen. Det synes daglig leder er svært leit.

– Vi hadde alle glede oss stort til å kåre vinner nummer 40 i rekken i dag. Det kommer til å bli en tung dag for alle som er involvert i løpet. Men det blir nok ekstra tungt for alle deltakerne som har lagt bak seg mye tid på å forberede seg til løpet. De har lagt så utrolig mye ressurser i deltakelsen, og det her betyr så mye for så mange.

– Til slutt vil jeg berømme våre folk som arbeider med løpet. Alle har vært løsningsorienterte for å få til en gjennomføring av løpet. Da meldingen fra idrettsforbundet og regjeringen kom, var våre folk ute for å se etter alternativt målområde dersom det var det som skulle til for å få en målgang på FL-1200. Men dessverre ble det ikke et tema etter at forbudet mot gjennomføring av idrettsarrangement kom.

– Nå retter vi alle blikket fremover mot Finnmarksløpet 2021. Det tror vi også deltakerne gjør når den største skuffelsen har lagt seg, sier Svanhild Pedersen.