2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

– En mirakelhistorie

March 16, 2023 | 10:17 am

Sametingspresident Silje Muotka under Finnmarksløpet i Alta.

Det er ingen selvfølge at det skal være mulig å sende over 1000 hunder gjennom reinbeiteområder, slik Finnmarksløpet gjør. Sametingspresident Silje Muotka trekker frem god dialog og god samhandling som avgjørende for å lykkes.

God dialog avgjørende

– Det er egentlig en mirakelhistorie at det lykkes, og vi skal ikke legge skjul på at det i tidligere tider har vært interessekonflikter. Det er klart at det også i fremtiden kan oppstå utfordringer, og da er det er viktig at det tas på alvor umiddelbart. Her er Finnmarksløpet et foregangseksempel på hvordan man skal gå frem. God dialog er helt avgjørende, og viser hva vi kan få til gjennom god samhandling, sier sametingspresidenten.

Hun mener at Finnmarksløpet er et viktig arrangement. 

Finnmarksløpet er en folkefest der vi kan feire alt det flotte Finnmark har å by på. Det skaper liv og røre i Alta og på sjekkpunktene, og bidrar til å skape attraktive lokalsamfunn som folk får lyst til å besøke og bo i, sier Muotka.

Viser fram samisk kultur

Finnmarksløpet har sin omreisende Siida, et kulturarrangement som viser frem samisk kultur på flere av sjekkpunktene. Sametingspresidenten legger ikke skjul på at hun er stolt over de samiske kunstnerne som er en del av dette.

– De samiske kunstnerne som er en del av Finnmarksløpet har verden som sitt arbeidsmarked. De fikk stor oppmerksomhet under Venezia-biennalen som er et av verdens viktigste utstillingsvinduer for samtidskunst. Máret Ánne Sara har i tillegg hovedverket i inngangspartiet i det nye nasjonalmuseet. Det er flott at våre egne nå får oppleve kunsten deres gjennom Finnmarksløpet.

Mange muligheter

Moutka er glad for at Finnmarksløpet setter Finnmark og samisk kultur på kartet, både nasjonalt og internasjonalt. I 2020 fikk Finnmarksløpet bidrag gjennom statsbudsjettet for å utnytte de mulighetene dette skaper. Sametingspresidenten tror det ligger mange muligheter til utvikling rundt Finnmarksløpet.

– Finnmarksløpet har blitt en viktig aktør for samfunnsutvikling i vår region. Her er det er et stort potensial, og jeg er sikker på at mye kunne realiseres med mer forutsigbar finansiering, avslutter Muotka.