Miljøpolicy

Policy for virksomhetens arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø.

Finnmarksløpet strategi ligger til grunn for våre beslutninger.

Bakgrunn

Formålet er å forankre retningen og arbeidet med klima, miljø og arbeidsmiljø internt blant medarbeidere, i tillegg til å synliggjøre fokusområdene for kunder og andre interesserte.

Miljøsertifisering er blitt en hygienefaktor og det forventes at et arrangement som Finnmarksløpet, har oversikt over kildene til negative miljøpåvirkning og en plan for å minimere belastningen.

Miljøpolitikk

«Et bærekraftig arrangement – lydløse spor gjennom vakker og uberørt natur»

Finnmarksløpet et av de beste og mest anerkjente arrangement når det gjelder grønne arrangement i vår kategori. Vi har stor synlighet nasjonalt og internasjonalt og skal gjennom sin posisjon ikke bare minimere egne miljøavtrykk, men også bidra til at flere aktører tar samme steg. Vi forplikter oss til å initiere tiltak som skal redusere forurensing i vår naturskjønne omgivelser, og arbeide med kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner.

Vår målsetning med miljøsertifisering er:

  • Skape et godt arbeidsmiljø gjennom våre verdier; profesjonell, ambisiøs og inkluderende
  • Bevisstgjøre for organisasjonen, og kontinuerlig jobbe for løsninger som har mindre miljømessige konsekvenser
  • Gjøre samarbeidspartnere bevisst på å gjøre grep om miljømessige løsninger for å minimere arrangementets miljøpåvirkning

Finnmarksløpet utarbeider en årlig rapport. Denne kan sendes på forespørsel.

FL Klimaregnskap 2022