2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Påmelding og viktig info for 2024

September 14, 2023 | 2:38 pm

Som alltid publiserer vi endringer for neste års Finnmarksløp rett før påmeldingen åpner.

I denne artikkelen vil vi presentere informasjon og endringer for Finnmarksløpet 2024. Påmeldingen åpner 15. september kl. 18.00. Finnmarksløpet starter som vanlig i uke 10.

Vi starter med å takke Norges hundekjørerforbund som igjen har gitt oss tilliten og oppgaven med å arrangere norgesmesterskap. I 2024 får både junior- og 1200 klassen status som NM i langdistanse.


Reglene rundt selve påmeldingen er ikke endret. For seniorklassene er det mulig å melde seg på fra 15. september til og med 30. november. Det er mulig å søke om etterpåmelding etter 30. november. Da er det i hovedsak antall påmeldte som avgjør om den vil bli akseptert. For juniorklassen er siste frist for å melde seg på 20. februar.

Alle som melder seg på og betaler registreringsavgift innen 30. september får være med i trekning av startnummer.

FL-junior
Det er ikke planlagt noen endringer for FL-junior. Klassen har, som den har hatt flere ganger før, status som norgesmesterskap i hundekjøring i langdistanse for juniorer i 2024.
Startkontingenten for juniorklassen endres ikke og vil fortsatt være 3 000 kroner.
Løpet starter lørdag 9. mars kl. 13.00

FL-600
Det er to større endringer for FL-600.
Sjekkpunkt Maze tas ut av løpet. Maze blir ikke erstattet med et annet sjekkpunkt. Dette betyr at første etappe blir på ca. 130 kilometer.
Hviletidsreglementet for denne klassen blir endret. Potten på minimum 22 timer gjelder ikke fra og med 2024. Det legges inn to obligatoriske minimumshviler. Den første blir på sjekkpunkt Jergul og er på minimum fire timer. I tillegg skal tidsutligning gjøres på sjekkpunkt Jergul. Den andre obligatoriske hvilen blir på minimum seks timer og må tas ut på sjekkpunkt Karasjok. Regelverket vil bli oppdatert innen kort tid.
Startkontingenten for FL-600 har vært uendret siden 2019. Den økes nå fra 7 000 til 7 500 kroner.
Løpet starter lørdag 9. mars kl. 13.15

FL-1200
Klassen har altså status om NM i langdistanse, åpen klasse 2024.
Det er ingen større endringer for 1200 klassen i 2024.
Startkontingenten for FL-1200 har vært uendret siden 2019. Den økes nå fra 14 000 til 15 000 kroner.
Løpet starter fredag 8. mars kl. 12.00.

Link til påmelding her

Har du spørsmål kan du ta kontakt via signup@finnmarkslopet.no eller ved å ringe +47 900 81 519