2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Deltakernes evaluering

May 7, 2024 | 10:34 am

Finnmarksløpets deltakere har gitt tilbakemelding på deres opplevelse av 2024-løpet. Vårt mål er alltid å forbedre oss, det viktigste verktøyet er tilbakemeldingene fra våre deltakere. Også i år sendte vi ut en omfattende spørreundersøkelse to uker etter løpet. Deltakerne har evaluert det aller meste, både med karakter og tips til forbedring.


FOTO: ANDERS ABRAHAMSEN

Før løpsstart
Registrering, informasjon, regelverk, pre race check, kjørermøter og startbankett.
Samlet er score ca. 75 av 100.
Her spriker forbedringsrådene ganske mye, men flere mener at sporendringene som kom rett før start kunne vært forutsett tidligere.
Likeså er manglende engelsk informasjon under starbanketten noe flere har nevnt.


FOTO: MARTHE NYVOLL

Gjennomføringen
Herunder ligger starten, løypa/spor, veterinærtjeneste, rennledelse/TDer, sjekkpunkter og målgang.
Det er selvsagt disse punktene som for de fleste deltakere er de viktigste.
Starten får som tidligere år generelt gode tilbakemeldinger.


FOTO: MITSY MOREL

Løypevalg og sporkvalitet er omfattende. Karakteren totalt for løype/spor er rett under 80 av 100. Flere kommenterer at det var noen tunge partier, men at værguder og forsvarets snøskutere må ta en del av skylden. Som tidligere år, er det flere som synes etappen fra Varangerbotn til Levajok 2 i 1200 er vel krevende såpass sent i løpet.
Ellers er det tydelig at synspunktene rundt løypa varierer mye.

FOTO: ANDERS ABRAHAMSEN

Alle sjekkpunkter blir vurdert og gitt tilbakemelding på. I juniorklassen er de som har svart 100% fornøyd.
I 600-klassen er det igjen Jergul som scorer høyest. Generelt er det gode tilbakemeldinger for alle i denne klassen. Snittkscore er ca. 85 av 100.
Tana bru får lavest score og flest klager i 1200. Utfordringene i Tana kommer av manglende hotell og en del midlertidige løsninger som konsekvens av dette.
Totalscore for 1200-sjekkpunktene ligger også rundt 85 av 100.

Høyest score
De to feltene som får høyest score er målgangen og de frivillige. Begge scorer 95 av 100.
Vi har fått noen kommentarer som går på at vi som arrangører bør gi en litt bedre opplæring i enkelte av oppgavene de mange hundre frivillige utfører.


FOTO: ANDERS ABRAHAMSEN

Veterinærtjenesten
Dette er temaet vi har fått inn flest kommentarer rundt. De fleste av dem er positive.
I år var det en del nye veterinærer med på laget og dermed var den totale troppen litt mindre erfaren enn normalt. Dette har resultert i noen negative kommentarer og ønsker om forbedring. Den obligatoriske sjekken i Karasjok for 600-klassen har fått den del kritikk både pga. organisering og utførelse.
Som så ofte før er det totale inntrykket fra deltakerne at veterinærene gjør en fantastisk og viktig jobb. Takknemlighet preger også årets tilbakemeldinger. Totalscore er 75 av 100.


FOTO: MITSY MOREL

Rennledelse og TDer
Både Norges hundekjørerforbunds TDer, TD-aspiranterog Finnmarksløpets egne rennledere får veldig god score i 2024. Det er få som ha kommet med forbedringsforslag. Score på 90 av 100.

Mediedekningen
Her er det to klare forbedringer som trekkes frem. At man ønsker NRKs magasinsendinger tilbake og mer søkelys på deltakere lengre bak i feltet.
Totalscore er 75 av 100.


FOTO: MARIT LEINAN ABRAHAMSEN

Endringene
Hviletidsbestemmelsene for 600-klassen ble endret før årets løp. Vi ønsket derfor spesifikt å få tilbakemeldinger på hva deltakerne i denne klassen synes.
Her ble det ikke gitt en score, men mange tok seg tid til å kommentere.
Kort oppsummert er det svært gode tilbakemeldinger for endringene.
Det er noen deltakere som synes etappene er i lengste laget.
Vi spurte også om hvor mye hvile hver og en hadde til sammen. Svarene var fra 23 til 35 timer.

Mange gode opplevelser
Vi gir også deltakerne anledning til å gi skriftlig tilbakemelding på hva de vil, åpen post, og vi ber om å få høre deres beste minne.
Det er selvsagt mange forskjellige svar her. Generelt er det gledelig å lese om noen av deres beste opplevelser. Vi har plukket ut tre stykker:

  • Kjøre ut av Tana i mørket med Tana-brua lyst opp i de samiske fargene…
  • Starten från Alta till Joatka. Hela vägen fanns folk längs spåret som hejade, ropade och uppmuntrade. Man kände sig som en vinnare hela vägen från start till Joatka.
  • Hvile på sporet! Fantastisk å kunne legge opp strategi/løpet selv uten å måtte forholde seg så veldig til sjekkpunktene. Åpner for å bedre tilpasse egne hunder, samt å unngå “stage-race”. Også en fin måte å kunne unngå basselusker/smitte på sjekkpunkt, spesielt når det ble mildt.

 

Delta igjen?

65% av de spurte svarer at de skal kjøre Finnmarksløpet igjen, 30% vet ikke mens 5% svarer nei.

Totalscore (-)5
Som tidligere år, ber vi i aller siste spørsmål om å gi løpet en totalkarakter med terning som skala (1-6).
For 2024 ble deltakernes snittvurdering en svak 5er.

Vi har mange sider med gode råd og forbedringsforslag og prosessen med å forbedre oss er allerede i gang.


FOTO: MARIT LEINAN ABRAHAMSEN
FOTO FORSIDE: MARIT LEINAN ABRAHAMSEN