2024 (24)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

OPPDATERT Fast post på statsbudsjettet

December 2, 2020 | 8:53 am

Tidlig i desember ble det klart at regjeringspartiene og FrP var blitt enige i sine forhandlinger om statsbudsjettet for 2021.
Finnmarksløpet AS har i flere år jobbet for å få en årlig, fast bevilgning over statsbudsjettet. Beskjeden vi fikk fra Finnmarks-politiker, Bengt Rune Strifeldt (FrP), tidlig i desember var at det nå vil bli satt av 2,5 millioner kroner årlig. Siste beskjed som kom inn i dag (10. desember) er at summen dobles!

Gjennom budsjettforliket for 2021 har medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti gått inn for at beløpet skal økes fra 2,5 til 5 millioner, summen det opprinnelig ble søkt om.
Flertallet mener at Finnmarksløpets rolle som katalysator for næringsutvikling er langt større enn det som realiseres i dag, og at det er stort potensial for å skape mer aktivitet og flere arbeidsplasser i tilknytning til arrangementet hvis det jobbes strategisk og systematisk over tid.

Det pekes på at Finnmarksløpet har opparbeidet en unik posisjon som et av verdens mest krevende og populære hundeløp med mer enn 120 deltakere fra rundt 15 nasjoner.

Lang prosess
Finnmarksløpet har i en årrekke vært et av landsdelens lendende kultur- og idrettsarrangementer. Hundeløpet langt mot nord har klart å fange medias og et stadig økende publikum sin interesse gjennom tv-sendinger, sosiale medier, medieoppslag og ikke minst publikum i Finnmark.
– Dette er noe vi er veldig glade og takknemlige for, sier daglig leder i Finnmarksløpet, Birgit Haugland. Mange Finnmarks-politikere har jobbet med å få løftet løpet opp på dette nivået, vi må få sende en stor takk til alle dem og en ekstra stor takk til Bengt Rune som klarte å få til gjennombruddet i denne høstens budsjettforhandlinger.


ENDELIG: Tidligere i høst møtte daglig leder Birgit Haugland (t.v.) FrP-politikerne, Bengt Rune Strifeldt, Odd Erling Mikalsen og Siv Jensen da de var på besøk i Kunnskapsparken i Alta. Strifeldt har vært en pådriver for å få Finnmarksløpet inn på statsbudsjettet og kunne på årets første desemberdag meddele at løpet var tatt med i neste års budsjett. Foto: May Britt Bakke Jøraholmen.

Skal løftes
I den omfattende søknaden som nå har blitt tilgodesett med hele 5 millioner kroner årlig er det mange punkter med ønsker for årene som kommer. – Finnmarksløpet ønsker å ta en større rolle som merkevarebygger for Troms og Finnmark fylke, for landsdelen og for Norge, meddeler Haugland som nå skal lede arbeidet med å løfte arrangementet Finnmarksløpet.
– Noe av det første vi må bruke tid og penger på er å lage en god strategiplan. Vi skal bygge flere broer med reiseliv og næringsliv for øvrig, vi skal også styrke merkevaren «Finnmarksløpet». Utvikling av langdistansekjøring med hund som idrett er en annet viktig punkt i planen, det samme er styrking av løpets internasjonale profil, forteller Haugland som tiltrådte som daglig leder i august dette år.
– Det er mange andre punkter i søknaden, men det er litt tidlig å konkretisere detaljer akkurat nå. Vi må naturlig nok gjennomgå hvordan midlene skal brukes i tiden som kommer.

I rute
I et vanskelig år for de aller fleste som driver med idrett og kultur, er Finnmarksløpet i god rute foran neste års arrangement. Drøye tre måneder før løpsstart er nesten 100 deltakere påmeldt, dette er faktisk bare 15% under normalen på denne årstiden. – Finnmarksløpet er en svært viktig konkurranse og arena for våre deltakere, det høye antallet selv i koronatider viser viljen til å delta på tross av alt som skjer i samfunnet rundt oss, påpeker Haugland som gleder seg til å ønske alle velkommen til Finnmark i mars 2021. – Med den gode nyheten om bevilgninga over statsbudsjettet og en så stor deltakerliste føles det nesten som om jula kom tidlig i år, avslutter daglig leder, Birgit Haugland.