2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Angående mediesak og Mattilsynets vedtak 

August 27, 2022 | 5:53 pm

Som mange har fått med seg har VG lagt ut en omfattende sak der overskriften er at vinner av Finnmarksløpet anklages for juks. Finnmarksløpet ønsker å kommentere noe av det som kommer frem i saken. 

Når eksterne medier presenterer en slik sak er det lett for at de som ikke kjenner sporten kan få et noe unyansert inntrykk omkring det som angår dyrevelferden. Finnmarksløpet vil derfor kommentere de viktigste punktene for vår rolle i denne saken. 

– Administrasjonens rolle er å sørge for den praktiske gjennomføringen av Finnmarksløpet, sier daglig leder i Finnmarksløpet, Birgit K. Haugland. I oppgavefordelingen mellom Finnmarksløpet og Alta trekkhundklubb, er det trekkhundklubben som har ansvaret for den sportslige gjennomføringen. 


Daglig leder i Finnmarksløpet AS, Birgit Kristine Haugland.

– God dyrevelferd er vårt største fokus og vi bruker store ressursene på å sikre den, sier hun. Haugland påpeker at Finnmarksløpet har et godt samarbeid med Mattilsynet og Norges Hundekjørerforbund.
– Vi har en felles interesse med å jobbe med dyrevelferd i sporten, sier hun.

Arne Karlstrøm er leder i sportslig komité i Alta trekkhundklubb. Han understreker at trekkhundklubben har dyrevelferd som høyeste prioritet. 

– Vi hundekjørere har forståelse for at det kan stilles spørsmåltegn ved om det er riktig å bruke hunder til konkurransekjøring. Det aller viktigste vi kan gjøre er å kontinuerlig arbeide for at dyrevelferden er så god som overhodet mulig. Oppfølgingen fra Mattilsynet og erfarne veterinærer i denne sammenhengen er helt avgjørende, sier Arne Karlstrøm. 


Arne Karlstrøm, leder av sportslig komite i Alta trekkhundklubb

Finnmarksløpet har hatt nær dialog med Mattilsynet både i forkant og etterkant av konkurransen og Karlstrøm forteller at sportslig komité i Alta trekkhundklubb drøftet årets tilbakemelding fra Mattilsynet umiddelbart etter at det kom til Finnmarksløpet 4. april. Av en rekke punkter som Mattilsynet har kontrollert (se under) er det bare et av punktene hvor det er gjort oppfølgingsvedtak.

– Vi tar vedtaket fra Mattilsynet på største alvor og Finnmarksløpet skal ha de vedtatte forbedringene på plass i god tid før fristen 1. mars 2023, som er 10 dager før løpsstart, sier Karlstrøm. 

I vedtaket fra Mattilsynet som sammenfaller med deler av det som belyses i VGs artikkel om tydeligere regler for håndtering av hunder ut fra sjekkpunkt heter det at «Finnmarksløpet må definere hvordan stevneveterinæren skal utøve sin myndighet når hundekjører bryter løpets regelverk når det gjelder dyrevelferd. Det skal være klart definert hvordan uttak av hunder underveis i løpet skal foregå.» 

– Jeg har kjørt Finnmarksløpet siden 80-tallet og har snart 40 års erfaring med langdistanse hundekjøring. Mitt klare inntrykk er at om det er noen grupper som har stor fokus på dyrevelferd, så er det nettopp innen langdistanse hundekjøring. Vi er helt avhengige av å ha velfungerende hunder som er glade i å løpe. Når en deltaker starter i Finnmarksløpet, er det med meget godt trente og forberedte hunder. Ingen vil kjøre hundeløp med hunder som ikke vil løpe eller er skadet. Gleden med denne sporten er samspillet mellom hundekjører og hundene, sier Arne Karlstrøm. 

– Som i andre idretter kan det hende at noen prøver å strekke strikken litt. Det kan også skje i Finnmarksløpet. Derfor har vi et apparat med mer enn 20 veterinærer som samarbeider med deltakerne, for å sikre dyrevelferden. Antall veterinærer har økt jevnt de siste ti årene, sier han. 

– Så sent som i 2019 ble en av deltakerne som kjempet om seieren diskvalifisert. Det er et godt bevis på at Finnmarksløpet setter dyrevelferden foran alt. Samme deltaker fikk i år veterinærenes hederspris. Det synes jeg forteller mye om hvor stort fokus dyrevelferden har hos deltakerne og at utviklingen går i riktig retning. Men som alt annet er det forbedringspotensial også her, og det arbeider vi kontinuering med, legger han til. 

– Finnmarksløpet skal være en trivelig arena for hele langdistanse hundekjøringsmiljøet og publikum. Det oppstår noen ganger situasjonen med uenigheter, slik som denne saken med årets vinner. Vi står nå i en situasjon hvor rollefordeling for dømmingen er blitt utfordret. Vi er alle tjente med at det nå kommer en presisering slik at misforståelser unngås i fremtiden, sier Arne Karlstrøm på vegne av Alta trekkhundklubb.

Finnmarksløpet ble frifunnet for beskyldningene i sanksjonsutvalget som ikke har funnet feil i bedømmingen til rennledelsen.

_____________

Her er hovedpunktene fra Mattilsynets inspeksjonsrapport og vedtaket fra Mattilsynet: 

Følgende ble kontrollert: 

• Beredskap for førstehjelp: i orden 

• Dyrenes egnethet til å gjennomføre trening og konkurranser: i orden 

• Fasiliteter for dyrene: Se veiledning nedenfor. 

• Påbud om dyrevelferdskontrollør: i orden 

• Påbud om merking og dokumentasjon: i orden 

• Påbud om stevneveterinær utnevnt av arrangør: i orden 

• Tilrettelagte løyper og traseer: i orden 

• Utforming og vedlikehold av konkurranseområdet: i orden 

• God dyrevelferd under trening og konkurranser: Se varsel nedenfor. 

• Påbud om reglement: i orden 

Pålegget vil medføre at dere må definere hvordan stevneveterinæren skal utøve sin myndighet når hundekjører bryter løpets regelverk når det gjelder dyrevelferd. Det skal være klart definert hvordan uttak av hunder underveis i løpet skal foregå.