2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Vil sikre Finnmarksløpet

November 23, 2018 | 11:49 am

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik ønsker nå å få et samlet politisk Finnmark til å be om en bevilgning over Statsbudsjettet for å kunne utvikle, og utnytte det potensialet som ligger i næringsutvikling rundt Finnmarksløpet.

Fredag 23. november hadde fylkesordføreren, ordføreren i Alta og hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i møte med daglig leder i Finnmarksløpet.

– Vi ønsker å gå i bresjen for å få fylkestinget med oss på dette. Vi vil ha Finnmarksløpet inn som et treårig prosjekt der statlige midler brukes for å jobbe med næringsutvikling basert på kultur, natur og reiseliv, sier Vassvik som også håper på støtte fra hele regionen.
– Finnmarksløpet løfter og profilere hele landsdelen, det blir viktig å få politisk støtte også fra Troms og Nordland, mener fylkesordføreren.

Prosessen videre
Saken vil tas opp i fylkesutvalget i februar 2019. Trioen er klar på at de ønsker en tverrpolitisk enighet og mener den beste måten videre er at de ulike partiene i fylket tar saken videre inn til sine representanter i regjering og storting. – Internt har man jobbet lenge for å få dette til og vi har nå en god plan for å kunne lykkes, mener ordfører i Alta, Monica Nilsen.

Svanhild Pedersen er veldig glad for at Fylkesordføreren skal fremme saken, og håper at man i 2020 – som for øvrig er løpets 40 års jubileum – kan starte prosjektet med å utvikle det næringsmessige uutløste potensialet som ligger i og rundt Finnmarksløpet.

BILDET: Fra venstre, Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel – Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark – Monica Nielsen, ordfører i Alta – Svanhild Pedersen, daglig leder i Finnmarksløpet as.