2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Verdien for samfunnet

January 4, 2022 | 2:37 pm

Hva bidrar Finnmarksløpet med for finnmarkinger? Det ønsker vi å finne ut av.

Finnmarksløpet har gjort sitt til at Finnmarks fantastiske natur og kultur er satt på kartet – og er blitt en av regionens viktigste merkevarer. Hvert år bruker om lag 600 frivillige mange timer med gratisarbeid for at Finnmarksløpet skal kunne arrangeres. De fleste bor i regionen, men det kommer også frivillige langveis fra for å være en del av Europas lengste og tøffeste hundeløp. Enkelte trives så godt med hundesporten og området at de slår seg ned her.

I tillegg til kroner og ører gir dette en stor samfunnsmessig verdi for oss som bor her i nord, og dette ønsker vi nå å se nærmere på. Hva betyr det at det arrangeres et hundeløp som Finnmarksløpet? Gjør vi en betydelig forskjell? Hva er det løpet eventuelt bidrar med som vi kanskje ikke har tenkt på eller snakket mye om? Og, ikke minst, hvordan skal man kunne måle dette?


BRIT BERNTSEN REINSLI. Foto privat.

Disse svarene og flere til er det Brit Berntsen Reinsli i selskapet Harding Invest AS skal forske på i samarbeid med lokale krefter etter årets utgave av Finnmarksløpet. Prosjektet er en del av Finnmarksløpets strategi for å bli mer bærekraftig der planen er å miljøsertifisere arrangementet i løpet av året.

Rett etter løpet vil alle registrerte frivillige få undersøkelsen. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare.