2024 (24)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Sammen om samfunnsoppdrag

March 16, 2023 | 5:13 pm

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges Arktiske Universitet mener Finnmarksløpet har greid å bygge noe mer enn bare selve løpet og idretten. Det er noe også universitetet nyter godt av.

UiT-rektor Dag Rune Olsen med studenter.

Beriker utdannelsen

Det er blå himmel og iskalde minus 15 i Jergul, hvor et av Finnmarksløpets sjekkpunkt er rigget opp. Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske aniversitet har kledd seg godt og tatt turen for å se hvordan det står til med noen av hans studenter fra campusen i Alta. 

– Samarbeidet vårt med Finnmarksløpet gir en synergi som øker kvaliteten og relevansen i utdanningen vi tilbyr. Det er et kjempefint eksempel på hvordan Finnmarksløpet har greid å bygge noe mer enn bare selve løpet og idretten. Det er ganske ekstraordinært, sier Olsen. 

Han peker på viktigheten av at studentene får et møte med en realistisk arbeidshverdag, som er med på å berike den utdannelsen de får hos UiT. 

-Vårt fremste samfunnsoppdrag er å utdanne folk, men det oppdraget står vi ikke i alene. Vi er avhengige av samarbeidspartnere for å løse samfunnsoppdraget.

Synliggjør universitetet i nord 

UiT-studenter på sjekkpunkt Jergul under årets Finnmarksløp.

Rune Sundelin er leder for campusadministrasjonen i Alta og har også tatt turen til Jergul denne dagen. Sundelin forteller hvordan de bruker løpet for å løfte frem UiT for dem som står foran utdanningsvalg.

-Vi får en mulighet til å nå ut der vi ellers ikke befinner oss fysisk til daglig. Vi flytter for eksempel folk til Kirkenes under Finnmarksløpet, for å vise frem hva universitetet kan by på av muligheter. Det er viktig å bevisstgjøre de som står foran et utdanningsvalg om at vi har vårt universitet her i nord. Med Finnmarksløpet blir Norges arktiske universitet synlig for flere.

Han trekker også frem Finnmarksløpet som en sosial arena, både for studenter og ansatte ved campusen. 

– Arrangement som dette skaper en verdifull møteplass for både lærerkrefter og studenter.

Finnmarksløpet inspirerer

Nede på en islagt Karashjoka står Kari Jæger sammen med en gruppe av sine studenter. De er de første til å ta imot hundespannene som kommer kjørende. Her registreres spannet før det loses videre til veterinærer og handlere. Jæger har en doktorgrad i reiseliv med fordypning i frivillighet og event. Hun kjenner Finnmarksløpet bedre enn de fleste og har hatt mange roller i løpet. Ikke minst som deltager i 1987, og senere som daglig leder. Hun har vært en viktig del av historien som har ledet frem til det profesjonelle løpet som eksisterer i dag. For dette arbeidet fikk hun også SpareBank 1 Nord-Norge sin hederspris i år. 

Jæger er dypt engasjert i både videreformidlingen av kunnskapen hun besitter, og arbeidet med å gjøre regionen til et sted der unge mennesker vil søke seg til for utdannelse og jobb. Hun forteller hvordan de ti dagene mens løpet foregår er en boble for deltagerne, men for dem som er med og arrangerer, dekker løpet et helt årshjul. Derfor er Finnmarksløpets modell også blitt noe andre arrangement av samme størrelse og karakter har kunnet bruke som inspirasjon og foregangseksempel.

– Finnmarksløpet gir en arena for så mange, og det gir en følelse av tilhørighet. Eventet påvirker hele samfunnet det er en del av, og gjør studiene vi tilbyr i reiseliv, idrett og media mer attraktive. Her kan studentene få akkurat den relevante praksisen de trenger. 

Møte med virkeligheten 

Alle oppgavene som studentene får, er konkrete og direkte knyttet til utdannelsen de tar. Alt fra å planlegge og servere champagne og fingermat på mottagelser med myk jazz i bakgrunnen, til å drille hull i en islagt elv midt på natten i 20 minusgrader, sånn at tørste hunder kan få noe å drikke. For studentene som tar en treårig bachelor i Arctic Adventure Tourism, er den geografiske beliggenheten ekstra relevant, og for studentene som går på media, gir arrangementet en unik mulighet for å ha praksis hos iFinnmark som livestreamer løpet 24 timer i døgnet. For noen studenter kan det bli en ganske tøff erfaring med energiske hunder, heftige minusgrader og enkle fasiliteter. 

– Her møter de virkeligheten! Sier Jæger og smiler.

Mer enn et hundeløp

Daglig leder Birgit Haugland mener samarbeidet med universitetet er verdifullt på flere plan. 

– En ting er at vi får studenter som kan bidra som frivillige. De tar med seg en kunnskap fra studiene som gjør at kvaliteten på arrangementet blir bedre, sier Haugland. 

Hun mener i tillegg at samarbeidet med universitetet bidrar til å løfte Finnmarksløpet som samfunnsaktør.

– Vi ønsker jo å være mer enn et hundeløp, og koblingen med universitetet gir oss en ekstra dimensjon når vi også får være en del av deres viktige samfunnsoppdrag. UiT Norges arktiske universitet har vært en helt avgjørende faktor for samfunnsutviklingen i Nord-Norge i over 50 år, og vi er veldig stolte av samarbeidet med dem, sier Haugland.