2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Gir regionale ringvirkninger

July 2, 2021 | 9:24 am

Finnmarksløpet skal være et av landets viktigste arrangement og skape stolthet, bolyst og økt interesse for landsdelen som reiselivsmål og etableringssted.

Den positive utviklingen av Finnmarksløpet, hundesporten og folkefesten rundt arrangementet legges merket til. Det ble tydelig da budsjettforhandlingene mellom FrP og regjeringen ga Finnmarksløpet plass på statsbudsjettet. I desember ble det klart at Finnmarksløpet får fem millioner årlig over tre år, men først 1. juli kom tilsagnsbrevet. Samme dag besluttet styret i Finnmarksløpet å  gjøre en av sine største investeringer noen sinne. Sammen med Serit Eltele i Alta skal Finnmarksløpet sjøsette et storstilt digitaliseringsprosjekt. Dette skal forbedre resultatsystemet og gi kjørere, publikum, media, frivillige og våre samarbeidspartnere en enda bedre opplevelse av Finnmarksløpet.

Prosjektmidlene over statsbudsjettet skal muliggjøre mer nærings -og samfunnsutvikling i kjølvannet av Finnmarksløpet og skape ringvirkninger for hele regionen.

  • Det digitale løftet skal gjøre oss mer attraktive som løp og gi oss en kommunikasjonsplattform som styrker engasjementet fra alle involverte parter. Denne løsningen vil gi ringvirkninger for lokalsamfunn, region og hundesporten. Det har vært viktig i vår søknad om penger over statsbudsjettet og det er hyggelig å kunne bidra til å styrke kompetansemiljø i nord, sier styreleder Per Aronsen.

 

  • Serit Eltele har vært Finnmarksløpets digitale samarbeidspartner over tid, og innehar den kompetansen og behovsforståelsen som er nødvendig for en sikker og god gjennomføring av et prosjekt av denne størrelsen. De har levert stødig og svært god hjelp til Finnmarksløpet over mange år det naturlig for oss i Finnmarksløpet å inngå avtale med Serit Eltele i dette prosjektet, sier styreleder Aronsen.

Løsningene skal være tilgjengelig allerede for neste års løp som starter 11. mars 2022 og har en kostnadsramme på 1,2 milloner.