2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Startdato 2020

June 12, 2019 | 7:01 am

Vi har satt datoer for start av de tre klassene i Finnmarksløpet.

I likhet med de to foregående år, starter FL-1200 fredag kveld mens FL-junior og FL-500 drar fra Alta tidlig lørdag ettermiddag.

For 2020 blir datoene dermed 6. mars for FL-1200. For FL-junior/FL-500 blir datoen 7. mars.

Vurderinger og endringer
Vår, sommer og tidlig høst bruker vi til evaluering, samt til å diskutere og beslutte eventuelle endringer. Undersøkelsen vi gjorde blant alle deltakere etter årets løp, ga oss i denne sammenheng masse nyttig informasjon.

Finnmarksløpets tradisjon er å ha alle endringer/nyheter klare innen vi åpner påmeldingen 15. september. Sportslig komite har ansvaret for den sportslige delen av Finnmarksløpet. Komiteen har hatt flere møter etter årets løp, og vil altså ha planene for Finnmarksløpet 2020 klare før påmeldingen starter.

I vårperioden har det blitt gjort en grundig vurdering av startdag for FL-1200. Vi har sett på muligheten for å fremskynde starten for FL-1200 med ett døgn, noe som også vil påvirke starttidspunkt for FL-junior og FL-500. Finnmarksløpet er et meget komplekst arrangement, med svært mange involverte og en komplisert logistikk. Etter å ha vurdert alle sider nøye har vi kommet fram til at vi for 2020 ikke gjør noen endringer, men det vil gjøres en ny vurdering etter 2020-løpet.

Sportslig komite vil fortsette sitt arbeid med traseene fram mot påmeldingsstart, og vi vil informere om eventuelle endringer her på vår nettside så snart de blir vedtatt.

Vi ønsker alle våre følgere en riktig god sommer.