Deltakerinformasjon Finnmarksløpet


Registeringskontoret Pre race check Finnmarksløpsplaketten Premiering Kart: Alta Sjekkpunkter Depot Handler/handlerbil Kart GPS


Oppdatert 06.02.2024

Deltakerinformasjon Finnmarksløpet 

SKJEMAER TIL NEDLASTING

Chipliste FL-junior

Chiplist FL-600

Chiplist FL-1200

 

Depot FL-junior

Depot FL-600

Depot FL-1200

 

REGISTRERING

Finnmarksløpet vil ha åpent registreringskontor i henhold til utsendt informasjon på e-post til deltakere.

Her skal deltaker:

• Levere inn liste med chipsnummer for hunder som er aktuell for start i løpet  i to eksemplarer. Til 1200 km/ 14-spann maks 16 hunder og til 600 km/ 8-spann maks 10 hunder, junior 6-spann maks 8 hunder.  Lister finner du til nedlasting øverst på denne siden. Dette kan også gjøres gjennom deltakers digitale profil før registrering. Kan også gjøres elektronisk via påmeldingsprofil.

• Signere egenerklæring . Kan signeres elektronisk via din påmeldingsprofil.

• Registrere telefonnummer til handlere. Gjøres via din profil.

• Ta med reservefôret til hundene for kontrollveiing og forsegling

• Legge frem vaksinasjonsattester for hundene, alder og nødvendige vaksinasjoner sjekkes. Dette kan også gjøres gjennom deltakers digitale profil før registrering.

• Alle utenlandske hundekjørere skal legge frem dokumentasjon på innførsel dato og godkjent vaksinering – se informasjon på veterinærsidene  og link til Mattilsynets hjemmesider

• Forevise godkjent NHF lisens eller tegne en engangslisens

På registreringen vil du få anledning til å betale lisensen til NHF. Utenlandske kjørere må ha lisens i sitt lands forbund.

Tilbake til toppen


Pre race check (obligatorisk)

Informasjonen om hvor og når PRE RACE CHECK blir gjennomført kommer.

Tilbake til toppen


Finnmarksløpsplaketten

Alle som fullfører Finnmarksløpet for første gang får en plakett i Altaskifer. Plaketten er 35 x 45 cm. med Finnmarksløpslogo innfrest.

Førstegangskjører: Alle regnes som “Rookie” i klassen de stiller til de har fullført.

Tilbake til toppen

 


Kart: Viktig steder i Alta

I kartet under finner du de viktigste plassene i Alta med tanke på forberedelser til rittet.

Tilbake til toppen

 


Stasjoner/sjekkpunkt

Hvilerom /hytter på stasjonene vil i utgangspunktet være forbeholdt kjørere. Finnmarksløpet har ingen tilbud til kjørere og “handlere” som vil ha egne rom/hytter. Egne bestillinger anbefales, mer informasjon om overnatting her.

Tilbake til toppen


Depot

HVOR SKAL DEPOTSEKKER AVLEVERES.

Deltaker avleverer depotsekkene på Skillemoen i henhold til utsendt informasjon til deltakere på e-post.

Sekkene legges på anvist plass på traileren som er parkert på parkeringsplassen. Det er delt av og merket av forskjellige rom til de forskjellige sjekkpunktene på bilen. Vær nøye med at dine sekker blir lagt i riktig rom for det sjekkpunkt som depotsekken skal til. Deltaker må signere på lister at depot er levert inn.

Det er den enkelte kjørers ansvar og legge sine depotsekker i riktige rom på bilen.

HVORDAN MERKE/EMBALLERE DITT UTSTYR.

Du bør pakke ditt fôr/utstyr på best mulig måte med solide sekker eks .potetsekker av nylon da disse viser seg å være av den beste og sikreste typen både når det gjelder styrke og ved merking (du skriver direkte på sekken). Vår erfaring ved bruk av plast eller papirsekker er at disse lett revner og ikke på noen måte er å anbefale. Depot som ikke er forsvarlig pakket og merket med stasjon og fullt kjørernavn kan risikere å havne helt andre steder enn tenkt. Finnmarksløpet tar seg ikke ekstra bryderi med sekker som er slurvete pakket og merket!

Velger du å bruke kjølebagger bør disse være av en slik utførelse at de tåler en støyt.

HVER SEKK KAN VEIE MAKS 20 KG!

MERK DITT UTSTYR MED DITT NAVN, KLASSE OG NAVN PÅ SJEKKPUNKT.

Dere bør tenke på at det er om lag 45 TIL 50 tonn fôr og utstyr som skal transporteres ut med traileren, så pakk og merk dine sekker skikkelig.

Det er ikke tillat og sende brennbare eller helseskadelige væsker, som f.eks. rødsprit og parafin, med depotsekkene.

SISTE FRIST FOR LEVERING ER TORSDAG KL. 15:00. DET VIL IKKE BLI GITT DISP. FOR LEVERING ETTER DETTE TIDSPUNKT.

Restdepot/igjensatte hunder

Vi ber om at følgebilene tar med seg sine egne restdepot samt igjensatte hunder fra stasjonene etter at kjøreren har forlatt, og at de deltakere som ikke har følgebil gjør avtale med andre. Restdepotsekker som ikke er pakket forsvarlig og merket med navn og sjekkpunkt, vil bli betraktet som søppel.

Tilbake til toppen


Handler/handlerbil

Finnmarksløpet anbefaler at alle deltakere har handler(e) og følgebil som følger kjøreren fra stasjon til stasjon. En handler per spann skal møte på kjørermøtet. Det bør være minst to sjåfører på hver bil. Bilen bør ha hundekasse med plass til hele hundespannet.

Tilbake til toppen


Kart

Se informasjon sendt via e-post.

Det er obligatorisk med GPS med kart og innlagt løype. Last ned fra FL hjemmesiden. 

(GPS’en skal kunne være operativ (ha strøm) gjennom hele løpet)

Om kartene og løypa

Størstedelen av løypa følger de gamle ferdselsårene/ skuterløypene på vidda som er merka av kommunene med bjørkekvister, 1 til 2 meter høye. I disse områdene er arrangørenes merking med de karakteristiske blå stikkene, begrensa til steder der man kan kjøre feil, samt noen”bekreftelser” med nokså lange mellomrom. De strekkene som knytter sammen de kommunale løypene, er merka spesielt av arrangøren.

På kjørermøtet vil det bli gitt spesiell informasjon om merking, vanskelige partier, o.l.

Følgeskutere kjører strekkene mellom stasjonene et par timer før ledende spann og sørger for at merkinga er på plass.

Det er derfor en helt nødvendig kvalifikasjon for å delta i et løp som dette at man kan bevege seg i terrenget etter kart og kompass/ GPS. En nødvendig kvalifikasjon på linje med å kunne ta vare på seg selv og hundene sine ute der, i en 3- til 4-dagers vinterstorm med opptil orkan styrke i kastene.

varri = fjell
oaivi = kolle / fjell
cåkka (utt.tsjåkka) = tind
jåkka = elv
njarga = nes
javri = vann
luobbal = mindre vann i tilknytning til et større, ofte kalt”kjos” på norsk.
gurra = trang dal/ kløft
vuobmi = (skog) dal<

Tilbake til toppen


Nedlasting av løypa/spor til GPS

Junior GPX: FL JR 2024
Junior GDB: FL JR 2024

600 GPX: FL 600 2024
600 GDB: FL 600 2024

1200 GPX: FL 1200 2024
1200 GDB: FL 1200 2024