2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Søknaden er sendt

February 20, 2019 | 1:33 pm

Etter vedtak i Fylkesutvalget i februar, står et samlet politisk Finnmark bak søknaden som nå er oversendt til både kultur – og næringsdepartementet.

Finnmark fylkeskommune søker sammen med Finnmarksløpet om en treårig bevilgning (2020-2022) for at det næringsmessige potensialet som ligger i og rundt Finnmarksløpet skal utnyttes enda bedre. Gjennom tilførsel av ekstra ressurser vil Finnmarksløpet kunne bygge opp bedriften og forretningsmodellen, og skape en robust organisasjon som kan skape næringsvekst i nord i lang tid fremover.

– Finnmarksløpet har vært gjennomført årlig siden 1981, og har fått posisjon som ett av de mest attraktive sledehund-løp i verden med betydelig medieoppmerksomhet.  I tillegg til å ha en solid posisjon som idrettsarrangement, både nasjonalt og internasjonalt, har også løpet utviklet seg til å bli et viktig kulturarrangement som skaper et stort engasjement i hele landsdelen. Finnmarksløpet bidrar med positiv markedsføring av Norge som vanskelig kan måles i verdi. Merkevaren Finnmarksløpet betyr mye for Finnmark og for Nord-Norge som landsdel, sier daglig leder Svanhild Pedersen.

Fylkesordfører, Ragnhild Vassvik, oppfordrer alle partiene i fylket om å ta saken videre til sine representanter i regjerning og på Stortinget. – Finnmarksløpet er viktig for hele landsdelen, og det blir viktig å få politisk støtte også fra Troms og Nordland. Finnmarksløpet kan skape næringsutvikling basert på kultur, natur og reiseliv, og det vil gi store synergier for hele regionen, for landsdelen og for Norge som reisemål, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Haukland, ble svært glad når Finnmarksløpet tok kontakt og presenterte sine planer for hvordan de ønsker å utvikle løpet, samt ta ut synergier som vil komme næringslivet til gode. – Finnmarksløpet er så viktig for Finnmark. Det skaper en enorm profilering og markedsføring av hele landsdelen, og har åpenbart et uutnyttet potensial. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å få søknaden innvilget, avslutter Haukland.