2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Finnmarksløpet har blitt Miljøfyrtårn

March 14, 2023 | 5:41 am

Finnmarksløpets daglige leder Birgit Haugland (t.v.) med beviset på statusen som Miljøfyrtårn, overrakt av ordfører Monica Nielsen (Ap).

Ordfører Monica Nielsen i Alta har gitt daglig leder Birgit Haugland det synlige beviset på at Finnmarksløpet er sertifisert som miljøfyrtårn.

Diplomet ble overrakt på et arrangement for samarbeidspartnere i forbindelse med årets løp.

Skal redusere fotavtrykket
Statusen som miljøfyrtårn skal bidra til grønn omstilling av norske arbeidsplasser. Daglig leder Birgit Haugland i  Finnmarksløpet forteller at sertifiseringen er et resultat av et større arbeid med å redusere fotavtrykket til arrangementet.

– Finnmarksløpet er et stort og viktig arrangement for regionen, og det innebærer at vi også har et viktig samfunnsansvar. Vi må ha et bevist forhold til hvordan vi jobber for å gjøre belastingen på miljøet så liten som mulig. Statusen som Miljøfyrtårn hjelper oss med dette, gjennom tydelige krav til kartlegging og oppfølging, sier Haugland.

Kan påvirke mange
Når hundeløpet skal gjennomføres går Finnmarksløpet fra å være en liten virksomhet med fire ansatte, til å bli en stor organisasjon med 600 medarbeidere som utfører ulike oppgaver. Tar man med publikum, engasjerer Finnmarksløpet over 5000.

I tillegg har Finnmarksløpet stor synlighet nasjonalt og internasjonalt. Haugland mener at  Finnmarksløpet gjennom sin posisjon ikke bare kan minimere egne negative miljøeffekter, men også bidra til at flere aktører tar samme steg.

– Vi kan påvirke mange mennesker i positiv retning for natur og miljø. Vi jobber med bevisstgjøring i vår egen organisasjon, og for å utvikle løsninger som har mindre miljømessige konsekvenser. Vi samarbeider med våre partnere om løsninger for å minimere arrangementets miljøpåvirkning. Og vi ønsker å skape et godt arbeidsmiljø basert på våre verdier om å være profesjonell, ambisiøs og inkluderende, sier  Haugland.