2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Advarsler fra juryen i FL-2022

March 22, 2022 | 12:12 pm

Juryen i Finnmarksløpet har gjennom løpet delt ut fire advarsler til deltakere/team. Her er disse:

Deltaker nr. 151 er gitt en skriftlig advarsel for brudd på NHFs konkurransereglement §5.5.3 “I slededisiplinene skal hunder som skades eller blir syke, eller som utøveren av andre årsaker vil ta ut av spannet, fraktes på sleden”.
Tilsvarende brudd på spesielle regler for Finnmarksløpet § 12 “Hunder som halter skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål”.
Kjører hadde en halt hund bakerst i spannet. Bekreftet av veterinærene Synne Hotvedt og Annette Vindenes.

Juryens sammensetning :
Vidar Løkeng HovedTD
Rita Hallvig Fra løpsledelsen
Jan Gunnar Vian Rennleder
Vigdis Jøldal Handler rep. vara.

 

Deltaker nr. 109 er gitt en skriftlig advarsel for brudd på NHFs konkurransereglement §5.5.3 “I slededisiplinene skal hunder som skades eller blir syke, eller som utøveren av andre årsaker vil ta ut av spannet, fraktes på sleden”.
Tilsvarende brudd på spesielle regler for Finnmarksløpet § 12 “Hunder som halter skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål”.
Deltaker hadde en halt hund bakerst i spannet. Bekreftet av veterinærene Synne Hotvedt og Annette Vindenes.

Juryens sammensetning :
Vidar Løkeng HovedTD
Rita Hallvig Fra løpsledelsen
Jan Gunnar Vian Rennleder
Vigdis Jøldal Handler rep. vara.

 

Deltaker nr. 147 er gitt en skriftlig advarsel for brudd på NHFs konkurransereglement §5.5.3 “I slededisiplinene skal hunder som skades eller blir syke, eller som utøveren av andre årsaker vil ta ut av spannet, fraktes på sleden”.
Tilsvarende brudd på spesielle regler for Finnmarksløpet § 12 “Hunder som halter skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål”.
Kjører hadde en halt hund i spannet. Bekreftet av veterinærene Synne Hotvedt og Annette Vindenes.

Juryens sammensetning :
Vidar Løkeng HovedTD
Rita Hallvig Fra løpsledelsen
Jan Gunnar Vian Rennleder
Vigdis Jøldal Handler rep. vara.

 

Deltaker nr. 123 er gitt en skriftlig advarsel for brudd på NHFs konkurransereglement §5.5.3 “I slededisiplinene skal hunder som skades eller blir syke, eller som utøveren av andre årsaker vil ta ut av spannet, fraktes på sleden”.
Tilsvarende brudd på spesielle regler for Finnmarksløpet § 12 “Hunder som halter skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål”.
Kjører dadde 2 halte hunder i spannet. Bekreftet av veterinærene Synne Hotvedt og Annette Vindenes.

Juryens sammensetning:
Vidar Løkeng HovedTD
Rita Hallvig Fra løpsledelsen
Jan Gunnar Vian Rennleder
Sissel Wolf Mølmen Handler rep.

 

Juryen ved Finnmarksløpet 2022 FL-1200 har tildelt deltaker 29 en advarsel for brudd på FL #18. Bruddet ble begått av en handler i teamet. Bruddet er uakseptabel oppførsel overfor funksjonærer.