2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Utvidet frist sjekkpunkt Karasjok

March 15, 2024 | 4:02 pm

FL-1200: Løpsledelsen i Finnmarksløpet utvider fristen for å sjekke ut av sjekkpunktet i Karasjok med tre timer.

Det betyr at kjørerne i FL 1200 må kjøre ut fra Karasjok senest klokka 03.00 natt til søndag.

Årsaken til utvidet frist er de utfordrende vær- og føreforholdene i løpet, samt at løypa ble noe lengre enn opprinnelig oppsatt. Ved å utsette fristen får spannene i FL-1200 hvile så mye de har behov for og likevel rekke å starte fra Karasjok innen fristen.

Det er Sportslig komite i Finnmarksløpet som er ansvarlig for de spesielle reglene for Finnmarksløpet. Ifølge punkt 6 i disse reglene er siste frist for å sjekke ut av sjekkpunkt Karasjok natt til søndag en uke etter løpsstart ved midnatt 00:00. Løpsledelsen/jury kan forlenge fristen ved ekstremt vær, eller andre spesielle forhold.

Spann i natten. Bilde av Anders Abrahamsen