2024 (26)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Får skryt

June 8, 2018 | 10:37 am

Mattilsynet gir Finnmarksløpet mye skryt i rapporten fra FL-2018.

I Norge er det Mattilsynet som har oppgaven med å påse at god dyrevelferd utøves under hundeløp. Hvert år følger inspektører fra Mattilsynet Finnmarksløpet og vi får en rapport i etterkant. Mattilsynet kan gi pålegg om endring dersom de finner noe som ikke er tilfredsstillende.

Rapporten for FL-2018 er svært hyggelig lesning. – Det har ikke vært noen observasjoner som Mattilsynet har sett behov for å følge opp, står det blant annet i den offentlige rapporten som er datert 8. mai.
Tre inspektører fra Mattilsynet har vært på flere sjekkpunkt, ute på sporet, ved noen veipasseringer og ved målganger.

Skryt
Mattilsynet gir god tilbakemelding for samarbeid mellom løpets veterinærer og den enkelte hundekjører. De poengterer også at de under hele løpet ikke så en eneste halt hund.
Et annet område som framheves som positivt er journalføringen for hunder. Måten systemet er utviklet på gjør blant annet at man får god oversikt over enkelthunder under og etter løpet.

BRA TEAM: Samarbeidet mellom deltakere og veterinærer fungerer i følge Mattilsynet bra. Her ser vi noen av 2018-veterinærene sammen med de første åtte i mål på FL-1200. Foto: Morten Broks.

Finnmarksløpets sjefsveterinær, Arild Jøssund sier følgende:
– Vi i RaceVets er selvsagt også fornøyd med at Mattilsynet finner vårt arbeid, løpet og sporten dyrevelferdsmessig tilfredstillende. Våre arbeidsmetoder og journalsystem er blitt utviklet og tilpasset en utendørssport, og de blir revidert og videreutviklet hvert år etter interne evalueringer, evaluering fra deltagere, og tilbakemeldinger fra blant annet Mattilsynet. Samarbeidet med hundekjørerne blir bedre for hvert år, og sporten klarer å utvikle seg i forhold til utviklingen i samfunnet forøvrig, den nye dyrevelferdsloven fra 2010, i tillegg til økt fokus og mediadekning av sporten. Hundekjørerne tar ansvaret for egne hunder på alvor, og hundevelferden er overordnet konkurransen. Samtidig er det på sin plass å gi skryt tilbake til Mattilsynet for den innsatsen de legger ned for å føre tilsyn med sporten og for å opprette et nasjonalt tilsynsteam av allerede erfarne inspektører. Vi føler at de er veldig relevante i vurderingen av sine observasjoner, de plasserer ansvar der det hører hjemme, og de har forståelse for at dette er en utendørssport vinterstid som gir visse begrensninger i for eksempel digital journalføring. I en tid hvor sterke meninger uten innsikt får stor plass og gjennomslagskraft i sosiale medier kan slike rapporter fra en offentlig uavhengig faginstans som Mattilsynet, som har til oppdrag å måle virkeligheten opp mot gjeldende lovverk, vise seg å bli veldig verdifullt for alle som er involvert i sporten, avslutter sjefveterinær Jøssund.

Vi avslutter med sitat fra Mattilsynets rapport for FL-2018
– Mattilsynet har ikke funnet avvik som fører til oppfølginger fra oss. Vi ser at dere i stor grad selv gjør gode evalueringer av løpet og stadig jobber for forbedringer. Mattilsynet konkluderer med at Finnmarksløpet 2018 var godt gjennomført.