2024 (25)
2023 (33)
2022 (31)
2021 (10)
2020 (47)
2019 (67)
2018 (70)
2017 (1)
   

Juryens begrunnelse for diskvalifisering av Petter Karlsson

March 16, 2019 | 10:30 am

Juryen i Finnmarksløpet har diskvalifisert Petter Karlsson i klasse FL-1200, med paragraf 12.1 som begrunnelse. Juryen mener deltakeren ikke har oppfylt kravene i denne paragrafen.

Det er sportslig komite i Finnmarksløpet som er ansvarlig for de spesielle reglene for Finnmarksløpet.

Dette er paragraf 12.1, hentet fra Finnmarksløpets regelverk for FL-1200:

Paragraf 12 Dyrevelferd og – helse

FL skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. FL som arrangør og FL-deltakere har begge et gjensidig ansvar for løpets hunder.

1)  Deltakeren i Finnmarksløpet er til enhver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut ifra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.

Brudd på regelen kan medføre at deltakeren blir diskvalifisert.

OPPDATERT 17/3

Normalt vises det kun til paragraf som er brutt i saker der juryen har diskvalifisert en deltaker. Det er heller ikke vanlig prosedyre i saker under Norges Hundekjøreforbund at selve juryrapporten blir offentliggjort.

Det vil det heller ikke bli gjort i denne saken, men etter ønske fra deltakeren selv vil Finnmarksløpet understreke at juryen vurderte saken opp mot varslingsplikten i dyrevelferdsloven og var enstemmig i at det ikke var grunn til varsling.

Saken dreier seg derfor om et brudd på konkurransereglementet til Finnmarksløpet.