Tracking

FL1200 FL500  FL Junior


GPS-Sporing er tilgjengelig etter at løpet er startet, du kan følge hundekjørerne her fra fredag 9. mars.
GPS-data oppfriskes hvert 5. minutt, denne siden vil da lastes inn på nytt automatisk, du trenger ikke friske opp siden manuelt.
GPS-tracking fungerer best dersom du bruker Chrome eller Firefox nettleser.

GPS-tracking is available after the race starts. You can follow the mushers here from Friday 9th of March.
GPS data will refresh every five minutes, this page will refresh automatically, no need to refresh manually.
GPS-tracking works best if you use Chrome or Firefox browsers.

Problemer med GPS?
Problems with GPS?

 

     


FL-1200

GPS-data vil bli oppdatert om
to the top


FL-500

FL-500 er avsluttet for i år. Finn resultatene her: RESULTATER
FL-500 is finished for this year, find the results here: RESULTS

to the top


FL-junior

Juniorklassen er avsluttet for i år. Finn resultatene her: RESULTATER
The junior class is finished for this year, find the results here: RESULTS

to the top


Problemer med GPS?
Hvis GPS tracking ikke fungerer for deg kan dette skyldes et problem med nettleserens historikk. Forsøk å slette nettleserdata eller bruk inkognito/privat modus på nettleseren din og forsøk igjen. Takk for at du følger oss!

Problems with GPs?
If you have problems with our GPS tracking service, the cause could be a problem with the browser history. Please try to delete browser history and cookies and try again. You may also use a private window in the browser. Thank you for following us.