Finnmarksløpet

Webshop

Roger Dahl is on the Alta river

Roger Dahl er nå obsservert på Altaelva. Han passerte under brua. i Sorrisniva for få minutter siden. Det er knappe to mil igjen.

Skrevet av: Niels Westphal/AM Bjøru (transl.)
Dato: 17.03.2011 20:44

Roger Dahl has been observed on the Alta river. He has passed underneath the bridge in Sorrisniva only a few minutes ago. It is about 20 km left.

Partnere