Finnmarksløpet

Webshop

FL-1000: Anything might happen

Robert Sørlie sliter seg over Finnmarks største innsjø. Ikke i galopp, men det går jevnt. Han rapporterer til handlerne, at han holder fokus og vet at alt kan skje.

Skrevet av: Niels Westphal/SM Arctander (transl.)
Dato: 17.03.2011 19:47

Robert Sørlie drags himself accross Finnmark's larges lake. Not in gallop, but steady. He reports to his handlers that he stays focused and that anything could happen to them in front of him.

Partnere