Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
23. januar 10:47
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
25. Ola Brennodden Sunde Grimsbu Sluttplassering: 4

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 06min 11/3 14:30 11/3 14:36 6min 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 58min 11/3 19:34 11/3 22:53 3h 19min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 34min 12/3 06:27 12/3 11:48 5h 21min 14 / 14
4 Tana 9h 27min 12/3 21:15 13/3 02:23 5h 08min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 44min 13/3 10:07 14/3 02:07 16h 00min 14 / 14
6 Øvre Pasvik 6h 59min 14/3 09:06 14/3 12:25 3h 19min 14 / 14
7 Kirkenes 6h 04min 14/3 18:29 14/3 23:57 5h 28min 14 / 14
8 Neiden 6h 05min 15/3 06:02 15/3 11:05 5h 03min 14 / 14
9 Varangerbotn 6h 19min 15/3 17:24 15/3 20:59 3h 35min 14 / 13
10 Sirbma 6h 20min 16/3 03:19 16/3 11:31 8h 12min 13 / 13
11 Levajok 9h 15min 16/3 20:46 17/3 01:24 4h 38min 13 / 12
12 Karasjok 6h 01min 17/3 07:25 17/3 12:47 5h 22min 12 / 12
13 Jotka 6h 31min 17/3 19:18 17/3 19:21 3min 12 / 11

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 11/3 11:24 11/3 14:30 3h 06min 14 25 / 11
2 Jotka - Skoganvarre 11/3 14:36 11/3 19:34 4h 58min 14 12 / 6
3 Skoganvarre - Levajok 1 11/3 22:53 12/3 06:27 7h 34min 14 3 / 3
4 Levajok 1 - Tana 12/3 11:48 12/3 21:15 9h 27min 14 5 / 2
5 Tana - Neiden 1 13/3 02:23 13/3 10:07 7h 44min 14 3 / 2
6 Neiden - Øvre Pasvik 14/3 02:07 14/3 09:06 6h 59min 14 6 / 6
7 Øvre Pasvik - Kirkenes 14/3 12:25 14/3 18:29 6h 04min 14 7 / 5
8 Kirkenes - Neiden 14/3 23:57 15/3 06:02 6h 05min 14 6 / 5
9 Neiden - Varangerbotn 15/3 11:05 15/3 17:24 6h 19min 14 4 / 4
10 Varangerbotn - Sirbma 15/3 20:59 16/3 03:19 6h 20min 13 1 / 1
11 Sirbma - Levajok 16/3 11:31 16/3 20:46 9h 15min 13 7 / 9
12 Levajok - Karasjok 17/3 01:24 17/3 07:25 6h 01min 12 8 / 7
13 Karasjok - Jotka 17/3 12:47 17/3 19:18 6h 31min 12 8 / 6
14 Jotka - Alta 17/3 19:21 17/3 22:52 3h 31min 11 6 / 4