Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
17. januar 21:03
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
178. Nicklas Blom Åre Sluttplassering: 38
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 13:17 8
Jotka 5/3 20:09 5/3 23:19 8 06:52 11,5 km/t 06:52 03:10 03:10 31,6 79 km 79 km
Jergul 6/3 05:29 6/3 11:22 8 06:10 12,3 km/t 13:02 05:53 09:03 41,0 76 km 155 km
Mollisjok 6/3 17:13 6/3 21:20 8 05:51 10,9 km/t 18:53 04:07 13:10 41,1 64 km 219 km
Karasjok 7/3 01:48 7/3 09:32 8 04:28 12,1 km/t 23:21 07:44 20:54 47,2 54 km 273 km
Levajok 7/3 17:10 7/3 23:08 8 07:38 10,9 km/t 30:59 05:58 26:52 46,4 83 km 356 km
Skoganvarre 8/3 06:41 8/3 12:46 8 07:33 11,1 km/t 38:32 06:05 32:57 46,1 84 km 440 km
Jotka 8/3 18:55 8/3 18:59 8 06:09 9,4 km/t 44:41 00:04 33:01 42,5 58 km 498 km
Alta 9/3 00:38 8 05:39 8,7 km/t 50:20 33:01 39,6 49 km 547 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 1min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:01 Jergul 6/3 05:29 6/3 11:22 05:53
06:00 Skoganvarre 8/3 06:41 8/3 12:46 06:05