Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
20. januar 14:13
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
172. Ingvild Østli Johansen Råvann, Øverbygd
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 13:11 8
Jotka 5/3 19:50 5/3 23:36 8 06:39 11,9 km/t 06:39 03:46 03:46 36,2 79 km 79 km
Jergul 6/3 05:58 6/3 11:31 8 06:22 11,9 km/t 13:01 05:33 09:19 41,7 76 km 155 km
Mollisjok 6/3 17:13 6/3 21:26 8 05:42 11,2 km/t 18:43 04:13 13:32 42,0 64 km 219 km
Karasjok 7/3 01:56 7/3 10:08 8 04:30 12,0 km/t 23:13 08:12 21:44 48,4 54 km 273 km
Levajok 7/3 17:15 7/3 23:42 7 07:07 11,7 km/t 30:20 06:27 28:11 48,2 83 km 356 km
Skoganvarre 8/3 07:52 8/3 17:52 5 08:10 10,3 km/t 38:30 10:00 38:11 49,8 84 km 440 km
Jotka 00:00 38:30 38:11 49,8 58 km 498 km
Alta 49 km 547 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 7min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:07 Jergul 6/3 05:58 6/3 11:31 05:33
06:00 Skoganvarre 8/3 07:52 8/3 17:52 10:00