Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
22. januar 09:10
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
130. Tomas Nyheim Lambela Skibotn Sluttplassering: 49
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 12:27 8
Jotka 5/3 18:35 5/3 22:35 7 06:08 12,9 km/t 06:08 04:00 04:00 39,5 79 km 79 km
Jergul 6/3 05:05 6/3 12:20 6 06:30 11,7 km/t 12:38 07:15 11:15 47,1 76 km 155 km
Mollisjok 6/3 18:23 6/3 22:53 5 06:03 10,6 km/t 18:41 04:30 15:45 45,7 64 km 219 km
Karasjok 7/3 03:38 7/3 12:39 5 04:45 11,4 km/t 23:26 09:01 24:46 51,4 54 km 273 km
Levajok 7/3 19:42 8/3 06:08 5 07:03 11,8 km/t 30:29 10:26 35:12 53,6 83 km 356 km
Skoganvarre 8/3 13:56 8/3 22:53 5 07:48 10,8 km/t 38:17 08:57 44:09 53,6 84 km 440 km
Jotka 9/3 05:45 9/3 05:47 5 06:52 8,4 km/t 45:09 00:02 44:11 49,5 58 km 498 km
Alta 9/3 10:05 5 04:18 11,4 km/t 49:27 44:11 47,2 49 km 547 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 51min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:51 Jergul 6/3 05:05 6/3 12:20 07:15
06:00 Skoganvarre 8/3 13:56 8/3 22:53 08:57