Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
16. januar 20:21
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
157. Anna Dorthea Yri Alta Sluttplassering: 41
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 12:56 8
Jotka 5/3 19:07 5/3 23:07 8 06:11 12,8 km/t 06:11 04:00 04:00 39,3 79 km 79 km
Jergul 6/3 05:36 6/3 12:22 8 06:29 11,7 km/t 12:40 06:46 10:46 45,9 76 km 155 km
Mollisjok 6/3 18:25 6/3 18:59 8 06:03 10,6 km/t 18:43 00:34 11:20 37,7 64 km 219 km
Karasjok 7/3 01:09 7/3 11:15 7 06:10 8,8 km/t 24:53 10:06 21:26 46,3 54 km 273 km
Levajok 7/3 18:50 8/3 03:39 7 07:35 10,9 km/t 32:28 08:49 30:15 48,2 83 km 356 km
Skoganvarre 8/3 10:49 8/3 17:25 7 07:10 11,7 km/t 39:38 06:36 36:51 48,2 84 km 440 km
Jotka 8/3 23:12 8/3 23:18 7 05:47 10,0 km/t 45:25 00:06 36:57 44,9 58 km 498 km
Alta 9/3 03:47 7 04:29 10,9 km/t 49:54 36:57 42,5 49 km 547 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 22min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:22 Jergul 6/3 05:36 6/3 12:22 06:46
06:00 Skoganvarre 8/3 10:49 8/3 17:25 06:36