Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
18. januar 22:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
117. Odd Lund Etnedal Sluttplassering: 57
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 12:14 8
Jotka 5/3 21:28 6/3 00:35 8 09:14 8,6 km/t 09:14 03:07 03:07 25,2 79 km 79 km
Jergul 6/3 09:24 6/3 14:35 8 08:49 8,6 km/t 18:03 05:11 08:18 31,5 76 km 155 km
Mollisjok 6/3 23:50 7/3 08:29 8 09:15 6,9 km/t 27:18 08:39 16:57 38,3 64 km 219 km
Karasjok 7/3 15:42 7/3 23:43 6 07:13 7,5 km/t 34:31 08:01 24:58 42,0 54 km 273 km
Levajok 8/3 11:55 9/3 06:20 6 12:12 6,8 km/t 46:43 18:25 43:23 48,2 83 km 356 km
Skoganvarre 9/3 18:52 10/3 05:15 5 12:32 6,7 km/t 59:15 10:23 53:46 47,6 84 km 440 km
Jotka 10/3 14:44 10/3 15:01 5 09:29 6,1 km/t 68:44 00:17 54:03 44,0 58 km 498 km
Alta 10/3 22:15 5 07:14 6,8 km/t 75:58 54:03 41,6 49 km 547 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 1h 4min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
04:04 Jergul 6/3 09:24 6/3 14:35 05:11
06:00 Skoganvarre 9/3 18:52 10/3 05:15 10:23