Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
18. januar 06:54
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
102. Egil Lønne Fjellhamar
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:59 8
Jotka 5/3 19:02 5/3 23:01 7 07:03 11,2 km/t 07:03 03:59 03:59 36,1 79 km 79 km
Jergul 6/3 06:05 6/3 11:55 5 07:04 10,8 km/t 14:07 05:50 09:49 41,0 76 km 155 km
Mollisjok 6/3 18:48 7/3 08:29 5 06:53 9,3 km/t 21:00 13:41 23:30 52,8 64 km 219 km
Karasjok 7/3 13:30 7/3 18:02 5 05:01 10,8 km/t 26:01 04:32 28:02 51,9 54 km 273 km
Levajok 8/3 01:43 8/3 09:08 5 07:41 10,8 km/t 33:42 07:25 35:27 51,3 83 km 356 km
Skoganvarre 9/3 06:49 9/3 15:54 5 21:41 3,9 km/t 55:23 09:05 44:32 44,6 84 km 440 km
Jotka 00:00 55:23 44:32 44,6 58 km 498 km
Alta 49 km 547 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 22h + 1h 19min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
04:19 Jergul 6/3 06:05 6/3 11:55 05:50
06:00 Skoganvarre 9/3 06:49 9/3 15:54 09:05