Reload
FL1000 2000
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 00:00
Siste oppdatering: 21. mars 2000
20. januar 05:53
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Bernhard Schuchert Erzhausen Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Bossekop marked 11/3 12:20 14
Jotka 11/3 16:55 11/3 17:54 14 04:35 13,1 km/t 04:35 00:59 00:59 17,7 60 km 60 km
Skaidi 12/3 03:40 12/3 09:25 14 09:46 11,3 km/t 14:21 05:45 06:44 31,9 110 km 170 km
Stabbursnes 12/3 16:26 12/3 21:01 12 07:01 10,4 km/t 21:22 04:35 11:19 34,6 73 km 243 km
Skoganvarre 13/3 03:25 13/3 16:18 11 06:24 13,3 km/t 27:46 12:53 24:12 46,6 85 km 328 km
Levajok 14/3 01:10 14/3 07:21 11 08:52 9,9 km/t 36:38 06:11 30:23 45,3 88 km 416 km
Karasjok 14/3 15:52 14/3 21:04 11 08:31 10,0 km/t 45:09 05:12 35:35 44,1 85 km 501 km
Bæivasgiedde 15/3 02:35 15/3 04:10 11 05:31 11,6 km/t 50:40 01:35 37:10 42,3 64 km 565 km
Lappuluobal 15/3 13:25 15/3 22:37 10 09:15 8,5 km/t 59:55 09:12 46:22 43,6 79 km 644 km
Kautokeino 16/3 05:18 16/3 14:56 9 06:41 10,2 km/t 66:36 09:38 56:00 45,7 68 km 712 km
Masi 16/3 21:12 17/3 02:05 8 06:16 11,8 km/t 72:52 04:53 60:53 45,5 74 km 786 km
Suosjavri 17/3 06:05 17/3 14:05 8 04:00 12,5 km/t 76:52 08:00 68:53 47,3 50 km 836 km
Jotka 17/3 18:49 17/3 18:57 8 04:44 12,7 km/t 81:36 00:08 69:01 45,8 60 km 896 km
Strand Camping 17/3 22:58 8 04:01 11,0 km/t 85:37 69:01 44,6 44 km 940 km
H=Antall hunder