Reload
FL500 RNB 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2015
20. januar 19:57
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
27. Heidi Vogel Weischlitz
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:26 8
Jotka 7/3 15:54 7/3 16:13 8 04:28 11,2 km/t 04:28 00:19 00:19 6,6 50 km 50 km
Jergul 7/3 23:42 8/3 04:51 8 07:29 10,4 km/t 11:57 05:09 05:28 31,4 78 km 128 km
Karasjok 8/3 11:33 06:42 10,0 km/t 18:39 05:28 22,7 67 km 195 km
Levajok 85 km 280 km
Skoganvarre 90 km 370 km
Jotka 58 km 428 km
Alta 50 km 478 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 42min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:42 Jergul 7/3 23:42 8/3 04:51 05:09
06:00 Skoganvarre