Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
22. januar 01:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
155. Magne Storstein Reisadalen

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 07min 7/3 17:17 7/3 17:17 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 25min 7/3 21:42 8/3 01:41 3h 59min 14 / 13
3 Levajok 1 6h 49min 8/3 08:30 8/3 13:45 5h 15min 13 / 13
4 Tana 8h 08min 8/3 21:53 9/3 13:53 16h 00min 13 / 13
5 Neiden 1 6h 53min 9/3 20:46 10/3 01:08 4h 22min 13 / 13
6 Kirkenes 5h 41min 10/3 06:49 10/3 16:31 9h 42min 13 / 10
7 Ellentjern 8h 45min 11/3 01:16 11/3 09:01 7h 45min 10 / 9
8 Neiden 6h 41min 11/3 15:42 11/3 21:11 5h 29min 9 / 9
9 Varangerbotn 7h 00min 12/3 04:11 12/3 11:15 7h 04min 9 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 13:10 7/3 17:17 4h 07min 14 45 / 39
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 17:17 7/3 21:42 4h 25min 14 39 / 25
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 01:41 8/3 08:30 6h 49min 13 26 / 22
4 Levajok 1 - Tana 8/3 13:45 8/3 21:53 8h 08min 13 16 / 18
5 Tana - Neiden 1 9/3 13:53 9/3 20:46 6h 53min 13 32 / 31
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 01:08 10/3 06:49 5h 41min 13 14 / 15
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 16:31 11/3 01:16 8h 45min 10 29 / 28
8 Ellentjern - Neiden 11/3 09:01 11/3 15:42 6h 41min 9 30 / 28
9 Neiden - Varangerbotn 11/3 21:11 12/3 04:11 7h 00min 9 25 / 26
10 Varangerbotn - Sirbma 12/3 11:15   0 9 26 /