Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
17. januar 09:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
122. May-Conny Johansen Alta Sluttplassering: 4

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 05min 7/3 16:42 7/3 16:42 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 28min 7/3 21:10 8/3 00:52 3h 42min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 35min 8/3 07:27 8/3 12:43 5h 16min 14 / 13
4 Tana 7h 36min 8/3 20:19 9/3 02:01 5h 42min 13 / 12
5 Neiden 1 6h 56min 9/3 08:57 10/3 00:57 16h 00min 12 / 12
6 Kirkenes 5h 07min 10/3 06:04 10/3 09:50 3h 46min 12 / 12
7 Ellentjern 7h 46min 10/3 17:36 10/3 22:51 5h 15min 12 / 11
8 Neiden 6h 06min 11/3 04:57 11/3 09:51 4h 54min 11 / 11
9 Varangerbotn 6h 41min 11/3 16:32 11/3 21:28 4h 56min 11 / 9
10 Sirbma 6h 43min 12/3 04:11 12/3 09:13 5h 02min 9 / 8
11 Levajok 6h 43min 12/3 15:56 12/3 21:34 5h 38min 8 / 8
12 Karasjok 7h 19min 13/3 04:53 13/3 09:15 4h 22min 8 / 8
13 Jotka 7h 45min 13/3 17:00 13/3 17:08 8min 8 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:37 7/3 16:42 4h 05min 14 12 / 8
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 16:42 7/3 21:10 4h 28min 14 8 / 6
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 00:52 8/3 07:27 6h 35min 14 5 / 1
4 Levajok 1 - Tana 8/3 12:43 8/3 20:19 7h 36min 13 5 / 4
5 Tana - Neiden 1 9/3 02:01 9/3 08:57 6h 56min 12 10 / 8
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 00:57 10/3 06:04 5h 07min 12 12 / 12
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 09:50 10/3 17:36 7h 46min 12 3 / 2
8 Ellentjern - Neiden 10/3 22:51 11/3 04:57 6h 06min 11 3 / 4
9 Neiden - Varangerbotn 11/3 09:51 11/3 16:32 6h 41min 11 5 / 5
10 Varangerbotn - Sirbma 11/3 21:28 12/3 04:11 6h 43min 9 7 / 8
11 Sirbma - Levajok 12/3 09:13 12/3 15:56 6h 43min 8 11 / 6
12 Levajok - Karasjok 12/3 21:34 13/3 04:53 7h 19min 8 6 / 5
13 Karasjok - Jotka 13/3 09:15 13/3 17:00 7h 45min 8 4 / 4
14 Jotka - Alta 13/3 17:08 13/3 21:30 4h 22min 7 4 / 4