Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
20. januar 19:54
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
126. Jan Vidar Dahle Pasvik

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 21min 7/3 17:02 7/3 17:02 0 14 / 14
2 Skoganvarre 6h 17min 7/3 23:19 8/3 03:55 4h 36min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 01min 8/3 10:56 8/3 15:55 4h 59min 14 / 14
4 Tana 10h 49min 9/3 02:44 9/3 08:08 5h 24min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 40min 9/3 15:48 10/3 07:49 16h 01min 14 / 14
6 Kirkenes 6h 27min 10/3 14:16 10/3 19:42 5h 26min 14 / 12

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:41 7/3 17:02 4h 21min 14 16 / 25
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 17:02 7/3 23:19 6h 17min 14 25 / 44
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 03:55 8/3 10:56 7h 01min 14 41 / 44
4 Levajok 1 - Tana 8/3 15:55 9/3 02:44 10h 49min 14 37 / 41
5 Tana - Neiden 1 9/3 08:08 9/3 15:48 7h 40min 14 25 / 25
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 07:49 10/3 14:16 6h 27min 14 40 / 40
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 19:42 11/3 08:41 12h 59min 12 35 / 38